En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Pracodawca

Pracodawca odpowiada za stosowanie się przez przedsiębiorstwo do przepisów ustawy o środowisku pracy. Najistotniejszym wymogiem niniejszej ustawy jest obowiązek planowania, dostosowywania i wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić m.in. następujące warunki:

  • odpowiednio wyposażyć miejsce pracy, np. zapobiegać upadkom z wysokości i niebezpieczeństwu zawalenia,
  • udzielać instrukcji i szkolić pracowników w zakresie wykonywania prac bez ryzyka,
  • przeprowadzać efektywne kontrole, mające na celu zapewnienie, że pracownicy wykonują pracę prawidłowo i zgodnie z instrukcjami,
  • zapewnić konieczne wyposażenie ochronne, odpowiednie do wykonywania danych prac,
  • zapewnić zgodne z przepisami wykonywanie prac z wykorzystaniem środków ochrony osobistej,
  • sporządzić pisemną oceny poszczególnych miejsc pracy,
  • utworzyć organizację ds. środowiska pracy, jeżeli w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 10 lub więcej pracowników,
  • utworzyć organizację ds. środowiska pracy (przedstawiciel pracowniczy ds. środowiska pracy, jeden z kierowników prac i pracodawca) w przypadku zatrudnienia na placach budowy oraz tymczasowych i zmiennych miejscach pracy poza stałą siedzibą zakładu 5 pracowników przez okres dłuższy niż 14 dni.

Pracodawca ma m.in. obowiązek zapewnić instruktaż i wdrożenie pracowników w zrozumiałych dla nich językach, ewentualnie z pomocą tłumacza.