En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Narady BHP na placach budowy

Zakres odpowiedzialności inwestora:
Na większych placach budowy koordynator ds. środowiska pracy (B) z ramienia inwestora ma obowiązek zwoływania narad BHP. Ich celem jest umożliwienie koordynacji poszczególnych działań pracodawcy na rzecz bezpieczeństwa pracy na obszarach wspólnych.

Większe place budowy to takie, na których więcej niż jeden przedsiębiorca zatrudnia jednocześnie ponad 10 osób. Do pracowników placu wlicza się wszystkie osoby zatrudnione na placu budowy, również kierowników prac oraz kierowników placu.

Koordynator ds. środowiska pracy (B) z ramienia inwestora zwołuje spotkania i zleca sporządzenie pisemnego referatu zawierającego poruszane na spotkaniu tematy oraz postanowienia. Wszyscy pracodawcy (włącznie z podwykonawcami oraz spółkami jednoosobowymi) lub ich przedstawiciele biorą udział w spotkaniach z organizacją ds. środowiska pracy w przedsiębiorstwie.

Koordynator musi zwoływać zwykłe narady BHP przynajmniej co 14 dni. W razie konieczności, poważnego wypadku lub jeśli wzrosła częstotliwość wypadków należy zwoływać szczególne spotkania.
Należy zapewnić, aby o podjętych decyzjach były informowane wszystkie osoby na placu budowy, w tym również te, których ojczystym językiem nie jest język duński.