En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Kierownik prac

Jeżeli w jednej grupie ds. środowiska pracy jest kilku kierowników prac, pracodawca wybiera przedstawiciela kierowników dla grupy.

Zadaniem kierownika prac jest zarządzanie oraz kontrolowanie przebiegu prac w zakładzie. Osoby kontaktowe oraz zarządzające pracami akordowymi nie spełniają zazwyczaj tych warunków i tym samym nie są postrzegane jako kierownicy prac.

Kierownikowi prac nie można złożyć wypowiedzenia w bezpośrednim związku z funkcją sprawowaną w grupie lub organizacji ds. środowiska pracy. Oznacza to np., że powodem wypowiedzenia nie może być fakt, że kierownik pracy wymagał zastosowania specjalnego wyposażenia bezpieczeństwa.

Rozwiązań dla tego rodzaju konfliktów należy szukać na drodze negocjacji lub postępowania rozjemczego.