En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Działania na rzecz środowiska pracy na placu budowy

Przedsiębiorstwo ma obowiązek utworzyć organizację ds. środowiska pracy na placach budowy oraz w innych tymczasowych i zmiennych miejscach pracy poza stałą siedzibą przedsiębiorstwa, jeżeli jeden pracodawca zatrudnia 5 pracowników w jednym miejscu przez okres dłuższy niż 14 dni. Należy pamiętać o uwzględnieniu wypożyczonych pracowników.

Reguła ta obowiązuje niezależnie od liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób oraz nawet, jeżeli pracownicy placu budowy jednocześnie podlegają organizacji ds. środowiska pracy w zakładzie macierzystym.

Organizacja ds. środowiska pracy na placu budowy składa się z jednego pracownika (przedstawiciela ds. środowiska pracy) wybieranego spośród pracowników placu budowy, miejscowego kierownika prac oraz pracodawcy lub jego przedstawiciela.

Branżowa Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym (BFA) zaleca, aby pracodawca, przedstawiciele ds. środowiska pracy oraz kierownicy prac w organizacji ds. środowiska pracy brali udział w naradach wstępnych, naradach BHP oraz obchodach bezpieczeństwa zwoływanych przez inwestora lub koordynatora ds. środowiska pracy.

Komitet ds. bezpieczeństwa i higieny na placu budowy

Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia na placu budowy przez okres przynajmniej 4 tygodni przynajmniej 35 pracowników, to ma obowiązek utworzenia komitetu ds. bezpieczeństwa i higieny.

W skład tego komitetu wchodzą członkowie lub reprezentanci grup ds. środowiska pracy utworzonych na placu budowy.

Celem komitetu jest aktywna koordynacja współpracy w zakresie bezpieczeństwa pracy z innymi przedsiębiorstwami, wykonującymi prace w tym samym miejscu.

Prace w obcym zakładzie

Pracownicy przebywający na terenie innego przedsiębiorstwa muszą poza przepisami obowiązującymi dla wykonywanych prac również przestrzegać przepisów środowiska pracy obowiązujących zakład, w którym pracują.