Znaczkowy system oceniania

Przedsiębiorstwa otrzymują zieloną, żółtą lub czerwoną „buźkę” po przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Inspekcji Pracy. Buźka ta umieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Inspekcji Pracy wraz z informacjami o ewentualnych nakazach nałożonych na przedsiębiorstwo.

gron-smiley-med-kroneBuźka z koroną przyznawana jest przedsiębiorstwom, które uzyskały zatwierdzony certyfikat środowiska pracy. Przedsiębiorstwo musi wystąpić o publikację buźki z koroną na stronie internetowej urzędu.

 

gron-smileyZielona buźka przyznawana jest przedsiębiorstwom, które nie mają żadnych zobowiązań wobec Urzędu Inspekcji Pracy.

 

gul-smileyŻółta buźka przyznawana jest przedsiębiorstwom, które otrzymały nakaz ze skutkiem natychmiastowym lub nakaz terminowy. Urząd Inspekcji Pracy usuwa żółtą buźkę ze strony internetowej po wypełnieniu przez przedsiębiorstwo warunków nakazu i zgłoszenia w urzędzie odpowiedniego raportu. Najwcześniej jednak po upływie sześciu miesięcy. W ramach cyfrowego raportu przesyłanego do Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy przedsiębiorstwa mają obowiązek potwierdzić, że organizacja ds. środowiska pracy lub jeden z pracowników zostali zapoznaniu z treścią tego raportu.

rod-smileyCzerwona buźka przyznawana jest przedsiębiorstwom, które otrzymały zakaz lub nakaz skorzystania z usług doradcy – jednakże nie w przypadku nakazu zbadania psychicznych warunków pracy.

Urząd usuwa czerwoną „buźkę” po poprawieniu przez przedsiębiorstwo warunków pracy i zgłoszenia w urzędzie odpowiedniego raportu, najwcześniej jednak po upływie sześciu miesięcy. Najwcześniej jednak po upływie sześciu miesięcy.

W ramach cyfrowego raportu przesyłanego do Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy przedsiębiorstwa mają obowiązek potwierdzić, że organizacja ds. środowiska pracy lub jeden z pracowników zostali zapoznaniu z treścią tego raportu.