En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Duński Urząd Inspekcji Pracy

Duński Urząd Inspekcji Pracy ma na celu współtworzenie bezpiecznych, zdrowych i rozwojowych warunków pracy. W praktyce polega to na:

  • Kontroli przedsiębiorstw.
  • Opracowywaniu przepisów.
  • Przekazywaniu informacji o środowisku pracy.

Urząd Inspekcji Pracy wizytuje przedsiębiorstwa w celu sprawdzenia, czy przestrzegają one przepisów ustawy o środowisku pracy. W przypadku ich nieprzestrzegania urząd wydaje nakazy oraz instruuje przedsiębiorstwa, w jaki sposób najlepiej mogą sprostać stawianym wymogom.

Przedsiębiorstwom nie wolno odmówić Urzędowi Inspekcji Pracy dostępu do miejsca pracy lub placu budowy.

Każdy pracownik ma możliwość złożenia w Urzędzie Inspekcji Pracy skargi dotyczącej warunków pracy. Urząd nie ujawnia informacji o tym, kto złożył zażalenie. Pracownicy urzędu nie mają prawa udzielać informacji o tym, czy kontrola przedsiębiorstwa przeprowadzana jest w związku ze złożoną skargą.