En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Duński system środowiska pracy

Na rozwój nowych przepisów oraz interpretację obowiązujących przepisów duńskiej ustawy o środowisku wpływ mają trzy istotne grupy organizacyjne. W ustawie o środowisku pracy opisane zostały one następująco:

  • Organy władzy (Duńskie Ministerstwo ds. Zatrudnienia oraz Duński Urząd Inspekcji Pracy) pełnią funkcje administracyjne oraz kontrolują przestrzeganie przepisów przez poszczególne przedsiębiorstwa.
  • System zbiorowych układów pracy (Rada ds. Środowiska Pracy i 11 rad branżowych ds. środowiska pracy) składa się z przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji kierowniczych i pracodawców. Organizacja ta bierze udział we wprowadzaniu zmian w ustawie ds. środowiska pracy i odpowiada za przekazywanie wiedzy o dobrych praktykach dotyczących bezpiecznego środowiska pracy kierownictwu przedsiębiorstw i ich pracownikom.
  • Duńska Komisja Odwoławcza ds. Środowiska Pracy zajmuje się postępowaniem w sprawach skarg dotyczących postanowień Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy. Komisja ta jest niezależna. Jej przewodniczący wybierany jest przez Duńskie Ministerstwo ds. Zatrudnienia, a członkowie pochodzą z poszczególnych organizacji.

Zgodnie z duńską ustawą o środowisku pracy również inne instytucje mają prawo wspierać przedsiębiorstwa w zapobieganiu powstawaniu problemów związanych z warunkami pracy.

dunski-system-srodowiska-pracy-img-1

  • Organizacja ds. środowiska pracy jest jednostką w obrębie samego przedsiębiorstwa zajmującą się działaniami zapobiegawczymi związanymi z odpowiednim środowiskiem pracy.
  • Kliniki oraz oddziały medycyny pracy w szpitalach mogą przeprowadzać badania, mające na celu stwierdzenie, czy poszczególne dolegliwości lub choroby wywołane są wykonywaną pracą. Przedsiębiorstwa mogą również we współpracy z klinikami podejmować działania zapobiegające powstawaniu urazów.
  • Duńskie Narodowe Centrum Badań nad Środowiskiem Pracy (NFA) w ramach projektów badawczych i rozwojowych wspiera organy władzy, poszczególne strony rynku pracy oraz przedsiębiorstwa w analizie i rejestracji problematycznych kwestii związanych ze środowiskiem pracy oraz w opracowaniu metod zapobiegawczych.
  • Autoryzowani doradcy ds. środowiska pracy, zatwierdzeni przez Duński Urząd Inspekcji Pracy, również mogą pomóc przedsiębiorstwom w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów środowiska pracy.