En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Zalecenia

Zalecenia Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (AT)
Zalecenia, instrukcje i wskazówki zostały wydane przez Duński Urząd Inspekcji Pracy i informują, w jaki sposób rozumieć i interpretować przepisy ustawy i rozporządzeń oraz jak w praktyce zapewnić odpowiednie warunki pracy. Zalecenia nie zawierają wiążących wymogów, lecz stanowią jedynie orientacyjne wskazówki. Zastosowanie wytycznych i proponowanych przez Duński Urzędu Inspekcji Pracy metod gwarantuje zgodność z przepisami ustawy o środowisku pracy. Można jednak wybrać inne metody, jeżeli są one jednakowo poprawne.

Duńska ustawa o środowisku pracy wraz z rozporządzeniami, zalecenia Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy oraz inne informacje dostępne są na stronie internetowej www.at.dk.

instrukcje branżowe
Instrukcje branżowe opisują najlepsze praktyki branżowe i zawierają konkretne zalecenia dla przedsiębiorstw. Zostały one opracowane przez Radę ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym lub radę ds. środowiska pracy z innego sektora i zrewidowane przez Duński Urząd Inspekcji Pracy. Postępowanie zgodne z instrukcją branżową zapewnia zgodność z przepisami ustawy o środowisku pracy w zakresie objętym daną instrukcją.

Zalecenia powinny posłużyć za wytyczne przy wyborze rozsądnych, praktycznych rozwiązań dotyczących środowiska pracy. Instrukcje branżowe dla sektora budowlanego dostępne są na stronie internetowej www.bfa-ba.dk.