Rozporządzenia

Szczegółowe wymogi odnośnie środowiska pracy zostały zawarte w szeregu rozporządzeń. Są to m.in. rozporządzenie dotyczące azbestu, rozporządzenie dotyczące placów budowy, rozporządzenie dotyczące hałasu, rozporządzenie dotyczące korzystania z pomocy technicznych oraz rozporządzenie o korzystaniu ze środków ochrony osobistej.

Duńskiej ustawy o środowisku pracy oraz przynależnego do niej rozporządzenia muszą przestrzegać wszystkie podmioty w branży budowlanej: pracodawcy, kierownicy prac, pracownicy, inwestorzy, projektanci, doradcy, dostawcy itp.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy oraz rozporządzeń jest karalne, a ich złamanie może wiązać się z nałożeniem kary grzywny lub pozbawienia wolności.