En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Duńska ustawa o środowisku pracy

Duńska ustawa o środowisku pracy zawiera przepisy dotyczące środowiska pracy, obowiązujące w zakładach i na placach budowy. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy we wszystkich przedsiębiorstwach i na placach budowy.

Duńskie ustawodawstwo dotyczące środowiska pracy obejmuje niniejszą ustawę oraz szereg rozporządzeń, stanowiących uzupełnienie przepisów samej ustawy.

Przepisy ustawy o środowisku pracy wyznaczają cele działań na rzecz środowiska pracy, lecz nie precyzują metod i środków do ich osiągnięcia. Dlatego też to poszczególne przedsiębiorstwa odpowiadają za dobór odpowiednich przedsięwzięć, zapewniających przestrzeganie przepisów ustawy.

dunska-ustawa-o-srodowisku-pracy-img-1