En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Doradztwo w sprawach środowiska pracy

Duński Urząd Inspekcji Pracy może w wyjątkowych przypadkach nałożyć na przedsiębiorstwo obowiązek skorzystania z usług autoryzowanego doradcy ds. środowiska pracy.

  • Zaleca się konsultacje z organizacją ds. bezpieczeństwa zarówno podczas wybierania doradcy, jak i w samym procesie współpracy z doradcą.
  • Istotny jest wybór właściwego doradcy. Niektórzy z nich posiadają autoryzację w konkretnym zakresie, inni mają prawo prowadzić działalność doradczą w każdym zakresie środowiska pracy.

Można również skorzystać z doradztwa w zakresie:

  • zakupu maszyn i narzędzi
  • zastępowania substancji niebezpiecznych mniej niebezpiecznymi
  • dostawców pomocy technicznych
  • zapobiegania wypadkom
  • oceny procesów pracy i opracowania planów działania
  • pomiarów hałasu, azbestu, PCB i. in.

Przedsiębiorstwa i pracownicy objęci umową dot. konsultacji budowlanych Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus), mogą dowolnie korzystać z tej umowy, aby uzyskać doradztwo w zakresie konkretnych problemów. www.bam-bus.dk