En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Hjelme

Hjelm 1 kap 6

Er der risiko for, at dit hoved kan blive skadet, skal du altid bære en beskyttelseshjelm.

Risikoen kan deles op i fire områder:

  • Materialer, værktøj eller andet, der vælter eller styrter ned.
  • Genstande, der rager ud, eller tunge materialer eller tungt udstyr, som hænger eller svinger.
  • El-ledninger, som ikke er isolerede.
  • Trange pladsforhold, der gør det vanskeligt at bevæge sig uden at støde imod.

Brug altid hjelm, når der er opsat skilt om hjelmpåbud.

Valg af beskyttelseshjelm

Ved bygge- og anlægsarbejde benyttes en egnet CE-mærket sikkerhedshjelm, der er fabrikeret efter standard DS/EN 397. Det fremgår af fabrikantens brugsanvisning, hvad den enkelte hjelm er egnet til.

De særlige forhold på arbejdsstedet afgør som regel, hvilken hjelm man skal bruge. Hvis der fx er fare for at få hovedet i klemme, skal man vælge en hjelm, der særligt beskytter mod dette.

Farven og faconen på hjelmen skal nogle gange passe til jobfunktionen. Fx bør anhuggerens hjelm have en kraftig farve, som gør den let at se for kranføreren.

Det er vigtigt, at hjelmen ikke vejer mere end nødvendigt.

Ved arbejde i kolde omgivelser kan man bære hue under hjelmen, forsyne den med isolerende overtræk eller isolere den indvendig.

Hjelm 2 kap 6

Man skal bruge hjelm med hagerem, hvis er risiko for, at hjelmen falder af fx på grund af en særlig arbejdsstilling eller blæsevejr.

Brug kun udstyr, der passer til hjelmen. Det sikrer, at de beskyttende egenskaber ikke ødelægges. Hjelme, der skal bruges sammen med åndedræts-, høre- eller øjenværn, skal være egnet hertil.

Tilpasning og vedligeholdelse

Hjelmen skal kasseres, hvis den har revner eller har været udsat for kraftige slag eller klem.

Hjelmen skal sidde fast på hovedet, og der skal være en passende sikkerhedsafstand mellem hjelmskal og hoved.

Hjelmens indtræk er udsat for sved, snavs og varme og nedbrydes derfor hurtigere end hjelmskallen. Derfor skal indtrækket jævnligt kontrolléres og altid skiftes efter leverandørens anvisninger, dog senest når indtrækket viser tegn på slid. Kassér altid indtrækket, hvis du er i tvivl.

Alle hjelme kan gøres rent med indtil 45°C varmt sæbevand.

Holdbarhed

Hjelme må ikke males/sprøjtes eller gøres rent med opløsningsmidler, da det kan svække hjelmes styrke. Også kulde, varme, stærkt lys, fugt og sved kan svække hjelmens evne til at beskytte, hvis den bliver udsat for påvirkningen i længere tid. Det samme gælder midler, som anvendes på huden eller håret.

Oplysninger om hjelmens egenskaber efter lang tids brug fås hos leverandøren.

Hjelme bør ikke opbevares i sollys.