En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Handsker

Handsker 1 kap 6

Direkte hudkontakt med skadelige stoffer kan give kontakteksem. Syrer, baser, opløsningsmidler, rengøringsmidler og skæreolie er blandt de stoffer, som oftest irriterer huden. Chromat, epoxyprodukter, konserveringsmidler og nikkel kan alle give allergi og enkelte også hudkræft.

Sådan beskytter du huden:

  • Undgå at bruge stoffer, som kan irritere huden eller fremkalde allergi. Hvis det ikke er teknisk muligt, så vælg de mindst irriterende stoffer.
  • Undgå at huden kommer i direkte kontakt med skadelige stoffer og med arbejdstøj, der er forurenet eller gennemvædet.
  • Undgå håndsæbe og cremer med unødvendige tilsætningsstoffer som fx parfume. Vælg produkter med fuld varedeklaration.
  • Rens og vask ikke hænderne i stærkere midler end nødvendigt og undgå at have dem i vand i længere tid.
  • Tag ure, ringe og smykker af, inden du går i gang med arbejdet.

Hudpleje

Man skal behandle tør og udpint hud med creme. Det gør huden smidig, indtil hudens egne funktioner er genoprettet.

Brug en creme med så få tilsætningsstoffer som muligt og undgå creme med desinfektionsmidler, da det ikke er nødvendigt på almindelige arbejdspladser.

Beskyttelsescremer, også kaldet „kemiske handsker“, eller hudpleje-creme kan ikke erstatte handsker eller andre forebyggende foranstaltninger.

Valg af handsker

Spørg jeres handskeleverandør om, hvilke handsker der egner sig til det arbejde, der skal udføres.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at de rigtige typer handsker kan benyttes ved arbejdets begyndelse.

Handsker 2 kap 6

Det er fx vigtigt, at handsken har den rigtige størrelse. Hvis den er for lille, kan den hæmme blodets cirkulation og dens evne til at isolere mod kulde eller varme bliver mindre.

Man kan bruge underhandsker af bomuld til at opsuge fugt.

Beskyttelse mod kemikalier

En beskyttelseshandske kan kun holde kemikalier ude et vist tidsrum, indtil kemikaliet er trængt igennem handsken. Den tid kaldes gennembrudstiden. Vær opmærksom på, at den begynder fra det første øjeblik, handsken kommer i kontakt med stoffet – også selvom handsken tilsyneladende ikke ser ud til at være snavset eller forurenet.

En slags handske kan have en god beskyttende virkning mod ét kemikalie, men ikke nødvendigvis mod et andet, der ligner. Vær opmærksom på, at blandinger af kemikalier nogle gange har andre egenskaber, end man skulle forvente ud fra kendskabet til de enkelte komponenters egenskaber.

Farlig brug af handsker

I nogle situationer kan det være farligt at bruge handske. Fx ved arbejde med roterende værktøj, hvor værktøjet risikerer at gribe handsken og trække hånden med ind.