En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Generelt om personlige værnemidler

Personlige værnemidler er sikkerhedshjelme, åndedrætsværn eller lignende, der beskytter de ansatte under arbejdet. Se tegning.

Personlige værnemidler er sidste udvej

Arbejdsmiljøproblemer skal som udgangspunkt løses, hvor de opstår. Personlige værnemidler vælges først, når alt andet er forsøgt.

Generelt om personlige værnemidler 1 kap 6Generelt om personlige værnemidler 2 kap 6
Krav til værnemidler

Beskyttelse: Vær opmærksom på, om værnemidlet yder den beskyttelse, som er nødvendig.
Eksempel: Åndedrætsværn skal have de rigtige filtre. Støvfiltre kan fx ikke bruges, hvis man arbejder med opløsningsmidler.

Gener: Værnemidlet må ikke genere mere, end det er nødvendigt for, at det kan virke.
Eksempel: Ikke alle mennesker kan bruge det samme fodtøj – så det er ikke nok, at der kun er én type at vælge imellem.

Egnethed: Værnemidlet skal være egnet til den aktuelle arbejds-opgave.
Eksempel: Hvis man arbejder, hvor der er vand fx ved eller i en udgravning, skal man bruge sikkerhedsgummistøvler og ikke sikkerhedssko.

Værnemidler skal ikke have flere egenskaber, end der er behov for, da ekstra egenskaber kan medføre unødvendige gener.

Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab

Det er arbejdsgiverens ansvar og opgave, at de ansatte får udleveret de rigtige værnemidler. Arbejdsgiveren har også ansvar for rengøring og vedligeholdelse.

En undtagelse kan være ansvar for sikkerhedsfodtøj og særligt arbejdstøj. Her kan arbejdsgivernes organisation og fagforeningerne (eller arbejdsgiveren og de ansatte, når disse ikke er omfattet af kollektive overenskomster) have aftalt, at de ansatte skal bidrage til betalingen.

Hvis arbejdsgiveren betaler og ejer værnemidlerne, kan han forlange, at medarbejderen efterlader værnemidlet på arbejdsstedet ved fyraften.

Ansvar for værnemidlet

Arbejdsgiveren har ansvar for:

 • At sikre, at de ansatte bruger værnemidlerne under arbejdet.
 • At instruere i brugen af værnemidlet og sikre, at de ansatte følger instruktionerne.
 • At forklare de ansatte om konsekvenser for sikkerhed og sundhed, hvis instruktionerne ikke bliver fulgt.

De ansatte har ansvar for:

 • At bruge værnemidlerne fra arbejdets begyndelse, til det er gjort færdigt. Det forudsætter naturligvis, at de har fået værnemidlerne udleveret og er blevet instrueret i at bruge dem.
 • At fortælle arbejdslederen eller arbejdsgiveren, hvis der er fejl eller mangler ved værnemidlerne.

Grænser for brugen
Der kan være gener ved at bruge et værnemiddel, hvilket kan gøre det nødvendigt at begrænse arbejdstiden – fx ved at indlægge pauser. Nogle åndedrætsværn har en fastsat grænse for, hvor længe ad gangen de må benyttes.

Brugsanvisninger og mærkning

Leverandøren skal sørge for, at der altid følger en brugsanvisning med ved leveringen af et personligt værnemiddel.

Brugsanvisningen skal være på dansk og skrevet i et klart og forståeligt sprog.

Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om:

 • Hvordan værnemidlet skal bruges.
 • Opbevaring, brug, rensning, vedligeholdelse, reparation og desinficering.
 • Modstandsdygtighed konstateret ved teknisk prøvning.
 • Hvilket tilbehør, der kan bruges sammen med værnemidlet.
 • Begrænsninger i brugen af værnemidlet.
 • Den dag værnemidlet mister sin holdbarhed.
 • Egnet emballage til transport af værnemidlet.
 • Betydningen af en eventuel mærkning.

Generelt om personlige værnemidler 3 kap 6

Alle personlige værnemidler og tilbehør skal være CE-mærket.