En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Faldsikring

Hvis der er risiko for at falde ned, skal der sikres forsvarligt mod nedstyrtning. Sikring kan etableres fx ved montering af rækværk, opstilling af stillads, etablering af afspærring eller ophængning af sikkerhedsnet. Arbejdet kan også organiseres på en anden måde, så det fx kan udføres fra en personløfter med arbejdsstandplads (lift).

Ved kortvarigt arbejde (maksimalt 4 timer), eller hvor det ikke er muligt at etablere anden sikring, kan der anvendes et personligt værnemiddel i form af faldsikringsudstyr.

Bruger du faldsikringsudstyr, skal du anvende det efter leverandørens brugsanvisning.

  • Vælg udstyr, der er egnet til opgaven.
  • Vælg faldhindrende udstyr frem for faldstoppende udstyr.
  • Ved faldstoppende udstyr skal der altid benyttes falddæmper.
  • Ankerpunktet skal kunne optage en dynamisk belastning på mindst 12 kN (1200 kg).
  • Ved faldstoppende udstyr skal en person, der er faldet ned og hænger i linen, hurtigt kunne reddes op eller ned.

Når der anvendes faldstoppende udstyr, skal der udarbejdes en beredskabsplan for redning i tilfælde af et fald, herunder brug af redningsudstyr, da der hurtigt kan opstå skader på en hængende person.

Kontrol og eftersyn

Kontrol, eftersyn, brug og opbevaring af faldsikringsudstyr skal fore-tages efter de enkelte leverandørers brugsanvisninger. En brugsanvisning på dansk skal følge med ved køb af udstyret.

Tjek altid alle enkeldele, før I bruger udstyret – også hvis det er helt nyt:

  • Fangindretninger og glidesystemer skal være rene.
  • Der må ikke være trådbrud, revner, synlig slitage.

Kassér omgående udstyret eller få det repareret, hvis der er fejl, som kan forringe funktionen. Hvis udstyret har været brugt til at standse et fald, skal det altid udskiftes.

Udstyret skal efterses af en kompetent person mindst én gang om året og oftere, hvis udstyret bliver brugt meget. Læs i brugsanvisningen om udstyret skal tjekkes oftere. Udstyret skal være mærket med dato for seneste eftersyn.

Faldsikringsudstyr holder længst, hvis det opbevares rent, tørt og beskyttet mod dagslys. Metaldele må ikke kunne ruste. Normalt holder udstyret ikke længere end 5 år.

Seler

En sele skal fange personer, der falder. Det er vigtigt, at linen bliver sat fast på selen sådan, at den person, der falder, kommer til at hænge lodret efter faldet.

Selen skal været indstillet, så den passer til brugeren, og løsthængende tøj under seletøjet bør undgås.

Faldsikring 1 kap 6

Ved risiko for frit fald skal H-sele og falddæmper anvendes.

Brug sele med line til at sænke eller løfte personer:

  • ved arbejde i beholdere med snæver åbning.
  • ved arbejde i dybe brønde eller i siloer.

Støttebælter/korset

Hvis du skal kunne bruge dine hænder i arbejdet, fx ved mastearbejde, er det en god ide at bruge et støttebælte, der begrænser dit arbejdsområde, så du ikke kan få overbalance (faldhindrede udstyr).

Faldsikring 2 kap 6

Et støttebælte må ikke anvendes, hvor der kan ske frit fald. Hvis der er fare for frit fald, skal du bruge en H-sele og falddæmper.

Liner

Linen, der forbinder seletøjet med det øvrige faldsikringsudstyr, skal være lavet af syntetisk tov, ståltov eller reb.

Faldsikring 3 kap 6

Linen skal være så kort som muligt – inkl. falddæmper, koblingselementer m.v.

Gedetøjr

Løbeline (gedetøjr) er en stålwire (se tegning på foregående side), som er fastholdt via sceptre. Der findes tilslutning til gedetøjr, der kan passere hen over sceptrene. Hvis en sådan ikke kan anvendes, bruges der to korte liner med karabinhager, så man kan fastgøre den ene, før man løsner den anden, hvis det er nødvendigt for at passere et scepter. Sceptre og wirer, der anvendes i et faldsikringssystem, skal normalt udskiftes, hvis de har været udsat for belastning.

Faldblokke

En automatisk fangindretning (faldblok) holder linen stram under arbejdet, hvorved faldet begrænses mest muligt.

Faldblokke skal normalt altid placeres over personens hoved, men visse typer/fabrikater kan anvendes på flade tage, hvis der iagttages en række foranstaltninger, som angives af leverandøren.

Falddæmper

En falddæmper reducerer kraften ved styrt ved at optage en del af faldenergien, så opbremsningen ikke bliver for brat.

Falddæmpere kan fx være en line med indbygget falddæmper eller anden form for energiabsorber.

I faldsikringssystemer skal der altid anvendes falddæmpere. Sele og line må ikke bruges alene.

Koblingselement, fx karabinhage

De enkelte dele af udstyret er typisk forbundet med en karabinhage eller et andet koblingselement. Det skal være selvlukkende og kunne låses – enten manuelt eller automatisk.

Det er vigtigt, at du kan betjene det med én hånd og åbne det med højest to bevægelser. Brug ikke manuel lås, hvis du skal låse og låse op flere gange i løbet af en arbejdsdag.

Brug altid et egnet ankerpunkt for din faldsikring. Brug ikke installationsrør, radiatorer eller lignede, da de er uegnede.

Ankerpunktet skal kunne optage den kraft, der opstår, hvis en person styrter. Det svarer til en belastning på 10 kN (1.000 kg). Linen, skinnen o.s.v. må ikke kunne løsne sig fra ankerpunktet.

Ankerpunktet skal helst være placeret over arbejdsstedet og ikke for langt ude. Det sikrer det korteste frie fald.

Skiltning

Faldsikring 4 kap 6

Hvis I anvender et kollektivt sikringssystem med sceptre og wirer, skal arbejdsområde skiltes.