Tapetafrensning

Det er vigtigt med rigeligt med ventilation under arbejdet. Åbne vinduer, helst luftgennemgang, er en betingelse for at kunne arbejde forsvarligt. Kan man ikke skabe tilstrækkelig ventilation, skal man bruge åndedrætsværn.

Tapetafblødningsmiddel må ikke anvendes i forbindelse med damp.