En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Tårnkraner

Opstilling

Specielt uddannet personale skal opstille tårnkraner. Når man opsætter en kran, skal man følge leverandørens anvisninger – specielt vedr. underlag, tolerancer, sikring af kranspor m.m. Efter opstillingen skal man anmelde og prøvebelaste kranen.

Kranen skal være placeret på bæredygtigt underlag med sikker afstand til skrænter og udgravninger. Bevægelige dele på kranen må ikke give anledning til fare for klemning – afstanden mellem krandele og bygninger, konstruktioner og materialer skal være mindst 0,50 m.

Under opstillingen er det vigtigt at:

 • Opsætte skilte med tilladelig belastning.
 • Kontrollere højdestop, driftendestop og nødstop.
 • Kontrollere signalgivningsapparater (klokke/horn).
 • Instruktionsbog og journal er til stede i førerhuset.
 • Prøvekøre kranen sammen med kranføreren, så evt. fejl bliver rettet, inden montøren forlader pladsen.

Der skal være en personelevator på kranen, når adgangsvejen til førerhuset er mere end 25 m. Dog kun hvis kranen er opstillet i mere end 2 måneder, og det er praktisk og teknisk muligt.

Der skal være advarselsskilte med teksten: „Gå ikke under hængende last.“, når kranen bliver brugt på arealer med færdsel. Skiltene skal være let læselige og synlige.

Kranspor

Krav til kranspor:

 • Man skal lægge kransporet på bæredygtigt underlag. Materialer, der kan blive blødt op og dermed forringe kranens stabilitet, skal man afgrave og erstatte af andet bæredygtigt materiale (som skærveballast, udlagt i tynde lag og tromlet efter hver pålægning).
 • Kranbanen kan evt. støbes i beton i henhold til instruktionsbogen.
 • Man skal dræne kransporet og rette skinnerne ind, så man kan overholde tolerance for afstand og højdeforskel.
 • Man skal udføre skinnestød, så man sikrer en stiv samling af skinneenderne. De understøttes af dobbelte eller særlig brede tværsveller.
 • Man skal lægge sporet, så der bliver sikker afstand fra spor til skrænter, udgravninger, faststående dele og materialeoplag.

 

Tårnkraner 1 kap 3

Når sporet er lagt, skal det kontrolleres, at:

 • sporvidden er sikret forsvarligt, samt at de af leverandøren foreskrevne mål og tolerancer bliver overholdt – samt at der er glidende overgang til kurvekørsel,
 • sporet er påsat faste endestop på hver skinne og passende langt fra den yderste skinneunderstøtning, dog mindst 30 cm. Endestoppene skal være anbragt, så stoppene i samme sporende berøres samtidigt af kranen,
 • drifts-endestop for køremaskineriet er anbragt således, at kranen er helt opbremset, inden de faste endestop nås,
 • boggier (kørehjul) står lige på skinnerne, og at de har fået påsat skinnerømmer, afviserbøjle og skinnekløer,
 • kranen er forsynet med anordninger, så den ikke kan vælte ved akselbrud eller afsporing.

 

Tårnkraner 2 kap 3

En skinnekørende kran må ikke kunne påkøre en person, fx i situationer hvor der ikke er fuld oversigt over kørearealet. Det kan man afhjælpe ved at afspærre kørearealet eller ved at forsyne kranen med eftergivende berøringsstop. Man bør kontrollere et kranspor ved at gennemkøre kurverne, inden montørerne forlader pladsen.

Kollision

Hvis der er flere tårnkraner på samme plads, må de ikke kunne kollidere med hinanden. Ved parkering skal udlæggeren kunne krøje frit for vinden uden risiko for sammenstød med andre kraner eller bygningsdele.

Tårnkraner 3 kap 3

Tårnkraner 4 kap 3