En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Stiger

Stiger skal passe til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder blandt andet udformning og størrelse m.m. Med alle stiger skal der følge en brugsanvisning på dansk. Den skal bl.a. fortælle, hvad stigen må bruges til, korrekt opstilling, daglig vedligehold m.m .

Stiger til normalt brug skal opfylde bestemmelserne i EN 131. En stige kan dog også være indrettet på anden lige så forsvarlig måde Det er også en god idé at bruge stiger med brede trin, da de giver en bedre arbejdsstilling og et bedre blodomløb.

Man skal med passende mellemrum se alle stiger efter for slaphed, rev-ner og brud, og man skal omgående reparere eller kassere defekte stiger.

Hvor brug af stige ikke er hensigtsmæssig eller tilladt, skal der fx bruges personløfter eller stillads.

Brug

Man må kun bruge en stige til arbejde i korte perioder. Til en konkret opgave er tidsgrænsen 30 minutter.

Hvis arbejdet foregår på skift fra stige og fra fast underlag, må stige-arbejde ikke overskride 1/3 af den daglige arbejdstid.

Øvrige regler ved arbejde på stige:

  • Brug hensigtsmæssigt fodtøj.
  • Bær kun mindre genstande med hænderne.
  • Værktøj skal være let og nemt at håndtere.
  • Værktøj skal kunne betjenes med én hånd.
  • Arbejdshøjden må normalt ikke være højere end 5 m (fra underlag til det trin, du står på).

I kan undtagelsesvis arbejde højere. Fx ved udskiftning af lamper, elementmontage og andre serviceopgaver.

Højere end 5 m skal der være en fodmand. Ved elementmontage kan man anvende stiger til arbejdshøjder op til 8 m i forbindelse med:

  • Montering af topbeslag og rækværkssceptre.
  • Af- og anhugning af elementer.
  • Tilstyring af elementer.
  • Fugning.
  • Små reparationer.

Stige som adgangsveje

Stiger kap 3

Skal man bruge en stige som adgangsvej, skal man fastgøre den forsvarligt. Desuden skal der være en hensigtsmæssig hældning, og der skal være et håndfæste ca. 1m over øverste niveau.