En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Sømpistoler

Sømpistoler bliver affyret med trykluft, el-kraft eller fjederkraft. Bortset fra de mindste typer er de lige så farlige som boltepistoler.

Sømpistoler kap 3

Sømpistoler skal have mindst to uafhængige sikringer mod utilsigtet affyring: aftrækkeren og en affyringssikring.
Affyringssikringen sidder ved pistolens munding. Den skal have en vandring på mindst 7 mm, inden man kan affyre den. Enten aftrækkeren eller affyringssikringen skal have været tilbage til sikringsstilling, før man kan affyre igen. (Repetitionsaffyring kan være tilladt med en særlig konstruktion af affyringssikringen, sådan at en utilsigtet indtrykning af affyringssikringen er vanskelig.)

Trykluftdrevne sømpistoler skal have kobling til trykluftslangen ved selve pistolen. Det højest tilladelige lufttryk skal være angivet på pistolen.

Skytten skal være fyldt 18 år. Han skal have grundig instruktion i pistolens brug (herunder alle enkeltheder i brugsanvisningen og sikkerhedsbestemmelser samt eftersyn og vedligeholdelse). Unge under 18 år må godt betjene sømpistoler, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling).

Høreværn er ofte påkrævet, og man skal bruge øjenværn.

Man skal vælge søm efter pistolleverandørens forskrift.

For sømpistoler til små klammer, stifter (maks. 0,3 gram) m.v. gælder mere lempelige regler. Her er der ingen aldersgrænse på 18 år.