En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Rullestilladser

Opsætning, ændring og nedtagning af rullestilladser højere end 3 meter må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse.

Forud for montering af rullestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte. Defekte og beskadigede stilladsdele bortskaffes.

Der skal være en brugsanvisning på dansk på pladsen. Den skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast. Brugsanvisningen udleveres til de ansatte, sammen med konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave.

Det skal fremgå af brugsanvisningen, hvornår og hvordan man skal forsyne stilladset med støtteben.

Opstilling, ændring og nedtagning

Følg leverandørens montagevejledning ved opstilling og nedtagning af rullestilladset. Montagevejledningen skal altid være tilgængelig ved opstilling af rullestillads.

Underlaget skal være jævnt og tilstrækkeligt bæredygtigt.
Rullestilladset skal stå i lod og må ikke kunne vippe.

Rullestilladset skal være forsynet med indvendig trappe eller stige, som man skal bruge, når man skal op på det. Adgangs- åbningen skal være mindst 0,4 x 0,6 m, og den skal være forsynet med hængslede lemme eller skydelemme. Lemmene skal være lukkede, når der bliver arbejdet på gulvet.

Der skal altid være rækværk fra 2 meters højde. Der skal også være rækværk ved lavere stilladser, hvis der er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis et styrt på underlaget vil være særlig farligt. Rækværk består af en håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og et fodbræt på min. 0,15 m.

Arbejdsplatformen skal fylde stilladset helt ud i både bredden og længden. Gulvet må ikke kunne vippe eller forskyde sig, og hjulene skal sidde fast.

Rullestilladset må ikke fastgøres til andre bygningsdele eller konstruktioner. Er der behov for at fastgøre det, skal der benyttes et fast stillads i stedet for et rullestillads.

Arbejde på rullestillads

Alle hjul skal være bremset under brug. Bremserne skal være lette at betjene uden brug af værktøj.

Der må ikke være personer på stilladset, mens det bliver flyttet.

Brug aldrig kasser, stiger eller andet til at opnå ekstra arbejdshøjde.