Rope Access (erhvervsklatring)

Rope access er arbejde, hvor man anvender reb som adgang til arbejdsstedet – erhvervsklatring.

Ved rebunderstøttet arbejde skal følgende betingelser opfyldes:

  • Man skal bruge mindst 2 reb med hver sit selvstændige forankringspunkt – det ene er et bærereb, det andet et sikringsreb.
  • Den ansatte skal være udstyret med en klatresele, som skal være forbundet med sikringsrebet.
  • Arbejdsrebet skal være forsynet med en sikker klatre- og ned- firingsmekanisme og have et automatisk blokeringssystem.
  • Sikringsrebet skal være forsynet med en bevægelig faldsikringsanordning, der følger brugerens bevægelser.
  • Værktøj og andet tilbehør skal være fastgjort forsvarligt til klatre-sele eller stol.
  • Eventuelle spil skal kunne bruges, så fri firing ved normal betjening ikke er muligt.
  • Alle bevægelige dele skal være sikret mod klemning.
  • Alle påløb på tovtromler og ledeskiver skal være afskærmet mod klemning.

Ansatte, der udfører rope access, skal have modtaget en særlig fyldestgørende oplæring i udførelsen af pågældende arbejde, især i de relevante redningsprocedurer.