Rapelling

Ved arbejde på svært tilgængelige steder – fx inspektion under broer – kan det være nødvendigt at bruge reb (rappelling) som teknisk hjælpemiddel ved udførelse af arbejdet. I må kun udføre rappelling, hvis I ikke kan bruge andet og mere hensigtsmæssigt og sikkert udstyr. En vurdering af arbejdet og valg af løsning i forhold til sikkerhed og sundhed skal altid foretages.

Hvis I gennem jeres vurdering når frem til, at rappelling er den mest sikre og forsvarlige løsning, skal følgende opfyldes:

  • Man skal bruge mindst 2 reb med hver sit selvstændige forankringspunkt – det ene er et bærereb, det andet et sikringsreb.
  • Den ansatte skal være udstyret med en klatresele, som skal være forbundet med sikringsrebet.
  • Arbejdsrebet skal være forsynet med en sikker klatre- og ned- firingsmekanisme og have et automatisk blokeringssystem.
  • Sikringsrebet skal være forsynet med en bevægelig faldsikringsanordning, der følger brugerens bevægelser.
  • Værktøj og andet tilbehør skal være fastgjort forsvarligt til klatre-sele eller stol.
  • Ansatte, der udfører rapelling, skal have modtaget en særlig fyldestgørende oplæring i udførelsen af pågældende arbejde, især i de relevante redningsprocedurer.