En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Personløft med gaffeltruck

Det er tilladt at bruge gaffeltruck til at løfte personer. Det kan ske ved lettere arbejde med reparation og udskiftning eller arbejde af kort varighed.

Personløft med gaffeltruck kap 3

Indretning

Truckens løfteevne ved største løftehøjde skal være mindst 4 gange arbejdskurvens højest tilladte last.

Gulvfladen i arbejdskurven må højst være 1,2 x 1,2 m og ikke mindre end 0,6 m2 pr. person. Gulvet skal være tæt og skrid-sikkert.

Arbejdskurven skal indrettes som personløftere som vist på tegningen. Dog skal der være en mindst 1,9 m høj indhegning mod truckens mast, som skal sikre, at man ikke kan blive klemt mod masten.

Mandskabskurven skal være gjort forsvarligt fast til trucken, og man skal sikre, at den ikke utilsigtet kan hægtes af.

Brug

Man må ikke køre, når der er personer i mandskabskurven.

Gaffeltruck med arbejdsplatform kræver jævnt og bæredygtigt underlag at køre på (gulve, fast vej eller jernplader).

Unge under 18 år må kun bruge gaffeltrucks til at løfte personer, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt.

Journal og anmeldelse

Hvis man skal bruge en gaffeltruck til personløft, skal dette være anmeldt til Arbejdstilsynet. Man skal desuden lave en journal, der skal ligge i trucken. Journalen skal oplyse om truckens historik og herunder oplysninger om reparationer, belastningsprøver, eftersyn m.m.