Motordrevet håndværktøj

Ved køb af håndværktøj:

 • Foretræk vibrationsdæmpet værktøj.
 • Foretræk kuldeisolerende og vibrationsdæmpende håndtag.
 • Foretræk støjsvagt værktøj.
 • Foretræk værktøj, der er let og let håndterligt.
 • Vælg værktøj med mulighed for tilslutning til støvudsugning.

Højt vibrationsniveau (se afsnit om vibrationer) kan medføre begrænsninger for, i hvor lang tid man dagligt må bruge maskinen.

Ved rengøring, justering og værktøjsskift skal motoren være standset, og evt. elstik eller lufttilslutning skal være trukket ud.

Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke betjene vibrations-belastende håndværktøj og ligende med en belastning over 130 dB(HA), med mindre det i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt.

Det er dog tilladt for unge at udføre kortvarigt arbejde med vibrerende værktøj (mindre end 30 min varighed over en hel arbejdsdag).

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder maskinen.

Kædesave

Man må kun benytte motorkædesave, der er typegodkendt eller CE-mærket. Unge under 18 år må ikke arbejde med motorkædesave. Motorsaven skal passes omhyggeligt med hyppig kædesmøring, kontrol af kædespænding m.v. Når kæden files, skal man kontrollere den med måleværktøj.

Man skal holde kædebremsen ren og kontrollere, at den virker.
Motorens omdrejningstal i tomgang skal være indstillet, så det ligger væsentligt lavere end omdrejningstallet for kædens tilkobling.

 • Brugeren skal have et godt kendskab til, hvordan motorkædesaven er indrettet, hvordan den fungerer og skal passes, og brugeren skal være bekendt med de sikkerhedsmæssige krav.
 • Personer, som ikke har erfaring med kædesave, skal oplæres af en person med et godt fagligt kendskab, inden de selvstændigt må arbejde med motorkædesave.
 • Du må ikke arbejde med motorkædesave fra stiger, medmindre stigen har en særlig indrettet arbejdsstandplads.
 • Du må kun anvende særligt konstruerede motorkædesave (stangsave) over skulderhøjde.
 • Du må kun – på grund af udstødningsgassen – anvende save med forbrændingsmotor indendørs, når der er effektiv ventilation.
 • Du må kun bruge elektriske motorkædesave til spænding over 50 volt udendørs i tørt vejr.

Du skal bruge følgende personlige værnemidler, når du arbejder med motorkædesave:

 • Sikkerhedshjelm.
 • Øjenværn, beskyttelsesbriller eller visir.
 • Benværn, bukser med skærehæmmende indlæg på forsiden af benet.
 • Fodværn, sikkerhedsstøvler med skærehæmmende indlæg.
 • Høreværn, da støjbelastningen er over 85dB(A).

Unge under 18 år må ikke betjene motorkædesave, med mindre det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og de skal instrueres forsvarligt.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder.