En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Maskiner til træ

Stationære maskiner

Bordrundsave, båndsave og afrettere skal placeres i en god arbejdshøjde. Derved undgår man unødigt at bøje ryggen forover. Der skal være rullebukke til støtte for lange eller brede emner.
Man skal ligeledes anbringe materialer og færdige emner i god arbejdshøjde og så tæt ved maskinen som muligt.

Hvis man indsætter håndmaskiner i borde som stationære maskiner, skal kravene til stationære maskiner være opfyldt.

Der skal være udstyr, som kan opfange eller opsuge støv og spåner ved skæret. Dette udstyr skal være særligt tilpasset de enkelte maskiner. Udsuget luft må ikke recirkuleres.
Træbearbejdningsmaskiner forudsætter, at brugeren har fået særlig instruktion i, hvordan man anvender disse maskiner forsvarligt.
Brug evt. test og vejledning på www.maskinkorekort.dk i forbindelse med denne instruktion.

Man må generelt ikke bære handsker ved arbejde med træbearbejdningsmaskiner, medmindre værktøjet er helt afskærmet mod berøring.

Unge under 18 år må gerne betjene maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, som fx rundsave, bordrundsave, afkortersave eller afrettere, hvis maskinerne er afskærmet på en sådan måde, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, og der ikke er andre farer ved maskinen. Dog kun hvis den unge er instrueret grundigt i brugen.

I forbindelse med arbejdet skal der være en dansk brugsanvisning, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder.

Rundsave (stationære)

Klingen skal være plan og uden slingren, „blå pletter“ og revner.

 • Klingen skal altid være skarp og korrekt udlagt, og den må ikke mangle platter.
 • Den del af klingen, som ikke er i træet, skal være afskærmet.
 • Man må ikke kunne trykke klingeoverdækningen ned til klingen.

Klinger med hårdmetalplatter skal være:

 • Intakte, d.v.s. uden mangel af platter.
 • Udstyret med spaltekniv.
 • Udstyret med et spændingsfaldsrelæ.

Maskiner til træ 1 kap 3

Spaltekniven forhindrer, at træet kommer til at klemme om klingen og derved bliver løftet og kastet tilbage mod brugeren. Og den afskærmer klingens bagtænder, så løse træstumper ikke bliver kastet frem. Spaltekniven skal være stiv, tykkere end klingen og tyndere end tændernes udlæg. (Ved hårdmetalklinger skal den være 0,3 mm tyndere end snitbredden). Spaltekniven skal være let at indstille.

Bordrundsave

Ved længdeskæring skal man bruge landet (breddestyret) og indstille det, så træet kan fremføres lige.

Overdækning, underdækning og spaltekniv skal være på plads og indstillet. Ved fordækt snit, fx not- og falsearbejde, kan man fjerne overdækningen, da træemnet dækker klingens tænder. Hvis overdækningen er fjernet, skal man bruge fremføringsklods. Efter endt arbejde skal overdækningen straks sættes på igen. Brug en stødpind eller håndtag, hvor der er fare for at berøre klingen under længdeskæring.

Ved skæring af kiler bør man anvende en lære og påsætte en af- viserliste, så de mindre afskårne træstumper ikke kommer i kontakt med klingens bageste tænder.

Ved afkortning (tværskæring) skal man kunne styre træemnet ved, at det ligger mod et bevægeligt anlæg.

Afkortersave (kapsave)

Afkortersave med klingen under bordet skal:

 • Være afskærmet under bord.
 • Være helt afskærmet i hvilestilling.
 • Falde tilbage i hvilestilling af sig selv (balancesave).
 • Ikke kunne trækkes uden for bordkanten.
 • Have overdækning eller anden form for beskyttelse af klingen over bordet, når man saver.

Maskiner til træ 2 kap 3

Afkortersave med klinge over bordet skal:

 • Have en skærm om klingen så langt ned under centrum som muligt.
 • Have visirbeskyttelse for den øvrige del af klingen, som arbejder. Denne del af afskærmningen skal automatisk være fastlåst, når saven er i hvilestilling.
 • Gå tilbage til hvilestilling automatisk.
 • Ikke kunne trækkes uden for bordkanten.

Afrettere

Der skal også være overdækning over kutteren på den side af landet, hvor man ikke arbejder.

 • Overdækningen over den arbejdende del skal være let indstillelig.
 • Små emner skal være sikkert fastholdt ved hjælp af fremføringsbræt.
 • Afretteren skal være udstyret med spændingsfaldsudløser.

Maskiner til træ 3 kap 3

Fremføringsapparat

Fremføringsapparater på rundsave, håndsave, afrettere, bordfræsere og lignende skal være forsynet med nødstop. Fremføringsapparatet skal være tilkoblet bearbejdningsmaskinen med et særligt stik, således at begge maskiner stopper ved nødstop.