En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Løfte og hejseredskaber

Redskabet skal være indrettet til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder blandt andet bæreevne, udlæg m.m. På redskabet skal der være en brugsanvisning på dansk. Den skal bl.a. fortælle hvad redskabet må bruges til, fx betjening, størst tilladelig belastning, begrænsninger i brug og daglig vedligehold.

Unge under 18 år må kun betjene hejseredskaber, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt – samt har det nødvendige certifikat.

Uddannelse og certifikatkrav

Der er krav om certifikat, hvis I skal bruge redskabet til løft af byrder – enten frithængende eller understøttede. Se nedenstående tabel:

Løfte og hejseredskaber 1 kap 3Løfte og hejseredskaber 2 kap 3
Føreren behøver ikke have kranførercertifikat, hvis han betjener entreprenørmaskiner, der kun lejlighedsvis bliver brugt som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver. Så kan han udføre arbejdet, hvis følgende betingelser er overholdt:

 • Der må ikke være personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den bliver løftet, transporteret og afsat.
 • Byrden må ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn.
 • Man skal efterse og vedligeholde maskinerne i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
 • Leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.
 • Maskinen er indrettet til kranarbejde jf. leverandørens brugsanvisning.

Eftersyn

Føreren skal anmelde enhver fejl eller uregelmæssighed på redskabet til arbejdsgiveren. Det er vigtigt, så redskabet kan blive bragt i orden, inden arbejdet går i gang igen.

Mindst én gang året skal leverandøren eller anden sagkyndig person gennemføre et hovedeftersyn i henhold til fabrikantens anvisninger
Hejseredskaber, som man anvender udendørs, skal endvidere have foretaget et 10 års eftersyn ved en særlig sagkyndig. Resultatet af 10 års eftersyn skal dokumenteres i en rapport, som Arbejdstilsynet skal have en kopi af.

Journal

På redskaber, der er anmeldepligtige, skal der være en journal, som beskriver historikken for redskabet og herunder oplysninger om belastningsprøver, reparationer og eftersyn. Ejeren af redskabet fører journalen.

Anmeldelse

Der er en række hejseredskaber, som man skal anmelde til Arbejdstilsynet i forbindelse med nyindkøb, ejerskifte og efter væsentlig ombygning eller reparation.

Dette gælder for:

 • Alle hejseredskaber og spil, der er indrettet til personløft.
 • Alle hejseredskaber og spil, der bliver brugt på skiftende opstillingssteder.
 • Fast opstillede hejseredskaber med maks. belastning over 300 kg. For elektrotaljer er grænsen 1000 kg.

Ved enhver nyopstilling skal man desuden anmelde fastopstillede hejseredskaber og hejseredskaber, som kræver væsentligt montagearbejde ved opstilling. Dette gælder fx i forbindelse med, at man flytter tårn- og byggekraner – uanset om opstillingen er for samme ejer.

Flytbare hejseredskaber, fx spil, mobilkraner og lastbilmonterede kraner, skal ikke anmeldes ved nyopstilling for samme ejer.

Belastningsprøve

Man skal foretage en belastningsprøve af alle nye hejseredskaber, inden man tager dem i brug. Lav også en belastningsprøve ved:

 • Væsentlig ombygning eller reparation.
 • Hvert hovedeftersyn og 10 års eftersyn.
 • Udskiftning af bæremidler.
 • Nyopstilling, hvor man også skal foretage en anmeldelse til Arbejdstilsynet.