Løft med gafler

Pallegafler må kun løfte byrder, som er velegnede for gaffelløft. Man skal sikre byrden ved at gøre den fast eller ved at tilte gaflerne bagover, når man kører med byrden. Man må ikke anvende gaflerne direkte som krankrog.

Man skal jævnligt undersøge gaflerne for slid, revner og deformationer. Gafler må kun repareres af specialister og kun efter leverandørens anvisninger.

Unge under 18 år må kun betjene maskiner med gafler til løft, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt samt har det nødvendige certifikat.

Førercertifikat

  • Det kræver førercertifikat at bruge teleskoplæsser med gafler.
  • Brug af gaffeltruck kræver førercertifikat.
  • Gafler anvendt på fx rendegravere og minilæssere kræver ikke førercertifikat.