En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Kraner

Unge under 18 år må kun betjene kraner, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt, samt har det nødvendige certifikat.

Vind

Den maksimale vindstyrke, som kranen må arbejde under, skal være beskrevet i kranens brugsanvisning. Selv en let vind kan bringe byrden i svingninger og kan dermed gøre løftet uforsvarligt.

Kranføreren må i den konkrete situation vurdere, om han kan foretage løftet forsvarligt, så det hverken bringer grej eller anhuggeren i fare.

Anhugning

Det kaldes anhugningsarbejde, når en byrde bliver fastgjort eller frigjort til en krankrog. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre arbejdet – også det konkrete anhugningsarbejde. Anhuggeren bør have et anhuggerkursus. De bliver udbudt af de tekniske skoler og hos visse leverandører af anhugningsgrej.

Anhuggeren skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning, som oplyser om tilladt belastning for kæder, stropper m.m. samt maksimale stropvinkler.

Forud for en montageopgave bør man afholde et opstartsmøde. Her gennemgår anhugger og kranfører montagerækkefølgen og retningslinjerne for de enkelte løft. Følg altid de angivelser på byrden/følgesedlen om anhugning.

Inden det endelige løft skal man løfte byrden langsomt fri af underlaget og kontrollere, at:

 • der er ligevægt (byrden hænger lige),
 • stropper og anhugningsgrej sidder rigtigt,
 • stropperne ikke sidder i klemme (fisker),
 • byrden ikke sidder fast i underlaget.

Ved afsætning af byrden skal anhuggeren sikre, at:

 • byrden kan blive afsat sikkert, forsvarligt understøttet og på en sådan måde, at anhugningsmateriellet kan fjernes uden risiko,
 • anhugningsmateriellet holdes stramt, mens der foretages en evt. afstivning af byrden.

Man kan returnere grejet, når anhugningsmateriellet er ophængt forsvarligt i krankrogen og sikret mod at fiske.

Opstår der tvivl om anhugningens forsvarlighed, byrdens vægt eller andet, skal arbejdet stoppe. Det er anhuggerens ansvar, og han skal efterfølgende rådføre sig med mester/kranfører. Er løftet allerede i gang, skal føreren straks sænke byrden til nærmeste sikre hvileposition.

Anhugger og kranfører har ret og pligt til at nægte løft, hvis de er betænkelige ved det pågældende løft.

Kraner 1 kap 3

Anhugningsgrej

Anhugningsgrej skal være forsynet med et læsbart skilt eller anden visning. Her skal være angivet SWL/WLL, samt dato for sidste eftersyn.

Anhugningsmateriellet kan også være forsynet med en farvekode, der fortæller, hvornår sidste eftersyn blev foretaget, jf. nedenstående.

kraner-2-kap-3-2016

Man skal kontrollere anhugningsgrej, hver gang man benytter det, og det skal have et hovedeftersyn mindst én gang om året.

Følg leverandørens anvisninger om, hvornår grejet skal kasseres. Der skal i nødvendigt omfang være en dansk brugsanvisning på anhugningsgreje.

Kraner 3 kap 3

Anhugningsgrej bør altid være opbevaret forsvarligt på et tørt og luftigt sted. Specielt skal man beskytte fibertove mod direkte sollys, da ultraviolette stråler nedbryder tovet. Kasseret grej skal være adskilt fra det øvrige grej

 • Kran- og hejsekroge skal være forsynet med afhægtningssikring.
 • Man må ikke anvende galvaniseret anhugningsgrej ved løfte-opgaver i saltvand.
 • Wirestropper må ikke kinke under opstramning.
 • Kæder må under belastning ikke være snoet. Opkortning skal ske med godkendt opkorterkrog, og samlinger skal ske med godkendte samleled.
 • Man skal beskytte stropper/fibertov mod skarpe kanter.

Samløft

Samløft med kraner skal man planlægge nøje. En sagkyndig person, der skal have sikker kommunikation med begge kranførere, skal lede det.

Begge kraner bør være af samme type og helst med samme system til hastighedsregulering. Belastningen må på intet tidspunkt overstige 75% af den enkelte krans kapacitet. Om nødvendigt skal man anvende specielt grej, der sikrer korrekt vægtfordeling og lodrette løft.

Kraner 4 kap 3