En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Hejsestillinger

En hejsestilling fra før 1. januar 1997 skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Efter denne dato skal den være typeafprøvet eller udført i henhold til harmoniseret EU-standard

Hejsestillinger kap 3

Journal

På eller i nærheden af hejsestillingen skal der være placeret en journal. Den skal beskrive historikken for redskabet, herunder oplysninger om belastningsprøver, reparationer og eftersyn. Ejeren af redskabet fører journalen.

Eftersyn

Mindst én gang hver 12. måned skal leverandøren eller anden sagkyndig person gennemføre et hovedeftersyn .

Indretning

Hejsestilling er en arbejdsplatform eller bådsmandsstol med spil, ophæng og fangindretning. Hejsestillinger er maskiner og skal derfor være CE-mærket. Leverandørens brugsanvisning skal være udformet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser i bekendtgørelse om om indretning af tekniske hjælpemidler. Brugsanvisningen grundlaget for ophængning, brug og reparation og vedligeholdelse af hejsestillingen, hvor det skal sikres, at:

 • Alle mekaniske og elektriske dele er beskyttet mod skadelige
  påvirkninger som følge af vejrliget og arbejdet.
 • Leddelte hejsestillinger ikke hælder mere end 10 pct. under arbejdet.
 • Ophænget (bommen, bærebøjlen, tagvognen) er af stål eller aluminium.
 • Hejsestillinger og bådsmandsstole med platforme ikke er mere end 1 m2 , hvis de ophænges i ét bæretov.
 • Bådsmandsstole skal være forsynet med ruller, hjul eller meder.
 • Løsdele skal være fastgjort med kæde eller strop, og kroge skal være forsynet med afhægtningssikring.
 • Spil skal kunne bruges, så fri firing ved normal betjening ikke er muligt.
 • Alle bevægelige dele skal være sikret mod klemning.
 • Alle påløb på tovtromler og ledeskiver skal være afskærmet mod klemning.

Hejsestillingen skal være forsynet med rækværk. Det skal bestå af håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde, samt fodliste (0,15 m) umiddelbart over dækket. Den skal også være forsynet med letløbende ruller eller lignende mod facaden.

På hvert af hejsestillingens spil skal der være en fangindretning, der virker på hver sit fangtov. Spiltov og fangtov skal være fastgjort uafhængigt af hinanden.

Der skal være en brugsanvisning og vejledning på dansk, der beskriver fastgørelse, ophæng, betjening, belastning og vedligeholdelse.
Vejledning skal følge med hejsestillingen.

Arbejde fra hejsestillinger

Unge under 18 år må kun betjene hejsestillinger hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt.

Unge under 18 år må dog godt arbejde fra en hejsestilling.