En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Facade- og murerstilladser

Facade- og murerstilladser skal passe til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder blandt andet bæreevne, bredde og højde. Der skal på pladsen altid være en brugsanvisning på dansk, der bl.a. viser, hvad stilladset må bruges til.

Stilladset skal stå på en fast bund. Hvis der er behov for at klodse stilladset op, skal klodsen være stabil og højst 20 cm høj. Stilladset skal være sikret mod at vælte.

Facade- og murerstilladser 1 kap 3

Det kan ske ved, at man fastgør stilladset på en sikker måde til facade/konstruktion. Følg brugsanvisningen for fastgørelse af stilladset.

Stilladsets komponenter må ikke være deforme eller angrebet af rust, og de enkelte dele skal passe sammen.

Personer, der skal montere, ændre eller nedtage stilladser over 3 m, skal være uddannede til opgaven.
Hvis brugeren af stilladset selv ønsker at udføre små ændringer af stilladset, fx flytning af konsoller m.m., må det kun ske efter aftale med den virksomhed, der har opstillet stilladset.

Transport

Brug som udgangspunkt paller, bareller og rammetainere, når du skal flytte stilladsets dele fra lagerplads til bil og fra bil til det sted, hvor stilladset skal stå.

Facade- og murerstilladser 2 kap 3

Materialet håndteres med teleskoplæsser, kran eller lignende.
På opstillingsstedet kan man også bruge trækvogne.


Når stilladsdelene skal hej- ses op og ned, skal man også bruge egnede tekniske hjælpemidler. Det kan være bundmonteret el-hejs med forhøjet hejsekonsol eller stilladshejs.

Håndhejs („cykelhjul“) må kun bruges i forbindelse med montering og demontering af net og affaldsskakte samt til få stilladskomponenter.

Facade- og murerstilladser 4 kap 3

Opsætning

Brug kun intakte originale dele eller dele, som du med sikkerhed kan kombinere. Følg kravene i opstillingsvejledningen, når du skal samle, afstive og fastgøre stilladset.

Særlige risici

Er der monteret konsoller, skærme, plast eller net på stilladset, skal antallet af fastgørelser forøges, jf. brugsanvisningen.

Man skal lave en konstruktionsberegning, hvis stilladset bliver stillet op på andre måder end på standardmåden, som er vist i opstillingsvejledningen.

Skiltning

Når stilladset stilles op, ændres og tages ned, skal det spærres af og forsynes med skilte, der fortæller, at det ikke må benyttes.

Når stilladset er færdigmonteret, skal der anbringes en ibrugtagningstilladelse ved alle adgangsvejene. Skiltet skal indeholde oplysninger om, hvad stilladset er beregnet til, hvad det må belastes med, dato for dets opstilling og dato for eftersyn.

Belastning af stilladsdæk

Stilladser er opdelt i klasser, som vist på belastningstabellen. Belastningstabellen forudsætter, at kun ét stilladsniveau må belastes 100% og ét med 50%. De øvrige niveauer må kun belastes, hvis stilladsopstilleren har givet tilladelse til det.

Facade- og murerstilladser 6 kap 3

 

Stilladsbredder

Stilladset (arbejdsdækket) skal have en bredde, så arbejdet kan foregå forsvarligt, ergonomisk korrekt og sådan, at man kan anvende de nødvendige tekniske hjælpemidler.
Hvis bredden på et dæk kun er ca. 60 cm, må der normalt kun foregå lettere reparations- og vedligeholdelsesarbejder på dækket.

Bredden skal være 120 cm, når man udskifter vinduer og arbejder med højtryksrens. Se mere om stilladsbredder i Branchevejledning om standardblade for stilladser.

Opgange

Stilladset skal være forsynet med trapper, lejder eller stige, som man skal bruge, når man skal op på det. Der skal være separat adgangsfelt ved stilladser, hvor mere end 2 personer arbejder samtidig. Det gælder, hvis stilladset er højere end 5 m og længere end 10 m.

Facade- og murerstilladser 7 kap 3
Opgangsfeltet skal nå øverste sammenhængende dæk. Adgangshuller i stilladsgulvet skal være sikret med en lem, som man kan lukke.

Afstand til facade

Man skal placere stilladser så tæt på facaden, som det er muligt i forhold til arbejdsopgaven. Er afstanden til facaden mere end 0,30 m, skal der være et indvendigt rækværk.

Rækværker

Når der er en risiko for nedstyrtning og tilskadekomst fra et stilladsdæk, skal man altid sætte rækværk op. Rækværk består af en hånd-liste i 1,0 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og et fodbræt på min. 0,15 m.

Afskærmning

Lav afspærring eller afskærmning, der kan sikre omgivelserne, hvis byggematerialer eller udstyr kan risikere at styrte ned fra stilladset.

Stilladsdæk

Stilladsdækket skal være bæredygtigt og stift, og det skal fylde hele stilladset ud. Man skal dimensionere og udføre det efter gældende normer og standarder. Det skal sikre den fornødne styrke, stivhed og stabilitet. Undgå overlapninger i stilladsgulvet, da man ellers risikerer at snuble og falde over dem. Kan man ikke undgå overlapninger, skal de være mindst 25 cm. Kileformede stykker letter kørslen med trillebør og stenvogn.