En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Elektrisk håndværktøj

Eftersyn

Virksomhederne skal sikre, at elektrisk drevet håndværktøj efterses regelmæssigt efter fabrikantens anvisninger.

 • Almindeligt elektrisk håndværktøj (klasse I), skal efterses mindst hver 2. måned.
 • Dobbeltisolerede værktøjer (klasse II), skal normalt efterses hver 6. måned. Det meste professionelle håndværktøj er dobbeltisoleret.

Brug

Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke betjene vibrations-belastende håndværktøj og lignende med en belastning over 130 dB(HA), med mindre det i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de er instrueret forsvarligt.

Der er dog tilladt for unge at udføre kortvarigt arbejde med vibrerende værktøj (mindre end 30 minutters varighed over en hel arbejdsdag). I forbindelse med arbejdet skal der være en dansk brugsanvisning, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder håndværktøjet.

Boremaskiner

Vær forberedt på, at boret kan sætte sig fast.

 • Undgå at bruge spærreknappen.
 • Bor ikke i løse emner (emnerne bør være fastholdt i klo eller bænk).
 • Brug udsug hvis muligt. Anvend altid støvfilter, hvis ikke forureningen kan fjernes effektivt.

Rillefræsere

Når man rillefræser i murværk, bliver der udviklet sundhedsskadeligt støv. Derfor skal der være tilsluttet et udsugningsanlæg til rillefræseren.

 

Elektrisk håndværktøj 1 kap 3

Du skal bruge støvmaske under arbejdet, hvis støvet ikke kan fjernes effektivt fra åndedrætszonen.
Du skal også bruge høreværn.

Pudsemaskiner

For båndslibemaskiner, rystepudsere og excenterslibere gælder:

 • Brug udsug hvis muligt.
 • Anvend altid støvmaske, hvis ikke forureningen kan fjernes effektivt.

Pudsemaskiner har ofte et meget højt vibrationsniveau.

Vinkelslibere

Den alvorligste risiko ved slibe- og skæremaskiner er skivesprængning, da sprængstykker kan gå lige igennem kroppen på et menneske.

Skivesprængning bliver fremkaldt ved:

 • at skiven er forkert fastspændt. Brug korrekte spændeflanger, mellemlæg og tilspænding.
 • at der er større omdrejningshastighed, end skiven er godkendt til.
 • skiven bliver brugt forkert, og at der fx er skævt og/eller for stort tryk.
 • dårlig afretning.
 • sløset behandling med stød og slag.

Elektrisk håndværktøj 2 kap 3

 

Sikkerhedsregler ved brug af vinkelsliber:

 • Hiv stikket ud af kontakten ved skiveskift.
 • Brug en skive, der passer til maskinen, og som er godkendt til omdrejningstallet.
 • Fastspænd skiven med de korrekte spændeflanger.
 • Afprøv, om skiven roterer uden at den slingrer – inden du tager den i brug.
 • Den foreskrevne skærm skal være sat på.
 • Tryk ikke hårdt på skiven.
 • Udsæt ikke skiven for skævt tryk eller andet, der kan knække den.
 • Brug ikke skæreskiver til at slibe eller slibeskiver til at skære.
 • Trykluftdrevne vinkelslibere skal være sikrede mod for højt omdrejningstal, som er forårsaget af, at de er tilsluttet et for højt tryk.
 • Brug altid høreværn.
 • Brug altid øjenværn, briller med sideskærm eller tætsluttende briller.
 • Når håndslibemaskiner udvikler støv i sundhedsskadelige mængder, skal de have afsugning.
 • Tag løsthængende halstørklæder og lignende af.
 • Læg maskinen forsigtigt, så skiven ikke får stød.
 • Læg maskinen, så skiven ikke bliver våd.
 • I våde rum, og hvor jordforbindelse er særlig god, bør man kun bruge maskiner til lavspænding (via transformer).

Bajonetsav

Ved brug af bajonetsave er der altid en risiko for snitskader, så vær derfor især opmærksom ved start og afslutning på arbejds- opgaven.

 • Brug altid høreværn.
 • Brug altid øjenværn, briller med sideskærm eller tætsluttende briller.
 • Ved skift af klinger – hiv stikket ud af kontakten.

Håndrundsave

Håndrundsave skal generelt være udstyret med spaltekniv. Visse typer af rundsave/dyksave er dog undtaget fra dette krav – men det skal tydeligt fremgå af leverandørens brugsanvisning, hvis spaltekniv kan udelades.

 • En spaltekniv skal være af stål (stiv) af en tykkelse, som svarer til snitbredden (ved hårdmetalklinger skal den være 0,3 mm mindre end snitbredden).
 • Spaltekniven skal være indstillet på samme måde som stationære rundsave.

 

Elektrisk håndværktøj 3 kap 3

 • Der skal være fast overskærm, som helt dækker klingen på anlægspladen.
 • Underdækningen skal bestå af en bevægelig skærm, der helt dækker klingen under anlægspladen.
 • Underdækningen skal automatisk gå tilbage i sikringsstilling, når du fjerner saven fra emnet (det skal du afprøve inden hver ibrugtagning og jævnligt i løbet af arbejdsdagen).
 • Ved savning skal du stå ved siden af savsporet af hensyn til evt. tilbageslag af saven.
 • Under savning skal emnet være fastholdt, evt. med skruetvinger og lignende.
 • Anvend høreværn.
 • Ved støvende arbejdsopgaver skal du anvende håndrundsave, som er tilsluttet udsugningsanlæg, eller skærebord med udsugning. Du skal bruge egnet åndedrætsværn, hvis støvkoncentrationen ikke er nedsat tilstrækkeligt med udsugningsanlæg.

Unge under 18 år må ikke betjene håndrundsave, da de bevægelige og bearbejdende dele ikke er afskærmet under drift.

Unge under 18 år må dog godt betjene håndrundsave, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), men kun hvis de er instrueret forsvarligt.

Overfræsere

Der er fare for alvorlige snitskader, hvis overfræseren ikke bruges og vedligeholdes forsvarligt.

 • Hiv stikket ud af kontakten, når du skifter fræsebits.
 • Brug kun fræsebits, der passer til maskinen.
 • Sørg for, at fræsebits er monteret korrekt inden brug.
 • Hold maskinen ren, så alle funktioner virker.
 • Brug høreværn.
 • Brug altid øjenværn, briller med sideskærm eller tætsluttende briller.