En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Bukkestilladser

Opsætning, ændring og nedtagning af bukkestilladser højere end 3 meter må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse.

For at forebygge fysisk belastende arbejdsstillinger og fare for nedstyrtning anbefaler BFA Bygge & Anlæg, kun at opstille bukkestilladser med maksimal stilladshøjden på 2,20 meter (målt fra evt. opklodsning til stilladsdæk).

Ved opstilling af bukkestilladser over 2,20 meter, skal arbejdsgiver udarbejde en skriftlig instruktion, der sammen med fabrikantens brugsanvisning beskriver, hvordan arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt – og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Alternativt bør andre stilladsløsninger vælges.

Forud for montering af bukkestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte. Defekte og beskadigede stilladsdele bortskaffes. Leverandørens anvisninger for kontrol og eftersyn af stilladsdelene skal altid anvendes. Vær særlig opmærksom på, hvordan stilladsdelene kan styrkekontrolleres og efterses effektivt for svækkelse og indvendig tæring.

Der skal være en brugsanvisning på dansk på pladsen. Den skal blandt andet angive den tilladte fladelast og punktlast. Brugsanvisningen udleveres til de ansatte, sammen med konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave.

Opstilling, ændring, nedtagning og brug

Bukkene skal stå på en fast og jævn overflade – samt i lod så det ikke kan vippe.

Der skal altid være rækværk, hvis der er en risiko for nedstyrtning og tilskadekomst. Rækværk består af en håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og et fodbræt på min. 0,15 m.

Bukkestilladset skal altid monteres med en sikker adgangsvej, fx med fastgjort stige eller med opgangslem i dæk i kombination med en egnet fastholdt stige.

I forbindelse med afsætning af materialer på bukkestilladset skal leverandørens anvisninger i forhold belastninger følges.

Brug aldrig kasser, stiger eller andet til at opnå ekstra arbejdshøjde.