En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejde på stilladser

Stilladser til tagarbejde

Når I arbejder på tag, må afstanden fra tagfod til stilladsdæk højst være 0,5 m. Desuden skal der være tæt afdækning ved øverste stilladsdæk.

Bliver stilladset brugt som sikkerhed ved tagarbejde på hældningstage, skal det være forsynet med en afskærmning, der med sikkerhed kan standse en person i fald fra taget. Afskærmningen skal være mindst 1 m høj og dække en parallel linje 1 m over tagfladen. Brug fx stålnet, krydsfinérplader eller lignende.

Ved arbejde på tag skal man gøre stilladset bredere for at sikre den nødvendige plads, hvilket fx kan ske med konsoller.

Ved alt stilladsarbejde gælder disse 3 punkter:

  • Der må ikke rage stilladsdele op på øverste dæk.
  • Alle lemme være lukkede, når der arbejdes på stilladset.
  • Man må ikke tage bukkestilladser, kasser, stiger, løse konstruktionsdele m.m. i brug for at opnå ekstra arbejdshøjde.

Særlige risici

Hvis opstilling og brug af stilladset sker på og ved offentlig vej, er også arbejdet omfattet af vejreglerne. Der skal udarbejdes en afmærkningsplan, som skal godkendes af vejmyndigheden. Afmærkningsplanen skal detaljeret vise, hvor afmærkningen skal opstilles, hvilke tavler m.m. der skal bruges og hvordan stilladset sikres mod påkørsel.


Er der luftledninger så tæt på stilladset, at man kommer inden for den såkaldte respektafstand (se tegning), skal el-ledningerne være isolerede mod berøring eller afbrudt for strøm. Det er kun kvalificeret personale fra fx det lokale forsyningsselskab, som må sikre de strømførende ledninger. Målene på tegningen er mindstemål.