En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejde i højden

Ved planlægningen af en byggeopgave i højden skal der altid tages stilling til, hvilke hjælpemidler der er nødvendige for at udføre arbejdet fuldt forsvarligt. Herunder hvilket teknisk hjælpemiddel, som er sikkerheds- og sundhedsmæssigt mest forsvarligt at bruge til opgaven – fx et valg mellem stige, stillads, personløfter eller lift.

Tjek bl.a. om:

  • der er brugsanvisninger/opstillingsvejledninger m.m. på arbejdsstedet,
  • der er plads til at transportere hjælpemidlerne før og efter arbejdets gennemførelse,
  • arbejds- og transportveje er gode og brugbare,
  • der er særlige risici ved brugen af hjælpemidlet,
  • alle har fået en ordentlig instruktion,
  • hvem der må arbejde med hjælpemidlet etc.