En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Vinterforanstaltninger

Til beskyttelse mod vejrliget skal stationære arbejdspladser (fx jernbinding, savning med stationær rundsav, skæring af rør m.m.) uanset årstid etableres i container, under halvtag eller indendørs.

I vinterperioden skal man sikre imod gener fra vand, regn, hagl og sne samt kulde og mørke.

Vinterforanstaltninger kap 4

Arbejdstilsynets regler i bekendtgørelsen om indretning af byggepladser stiller i perioden 1. oktober til 31.marts krav til vinterforanstaltninger.

Der skal ske inddækning af råhuse, på stilladser og i åbne konstruktioner, hvis:

 • arbejdet strækker sig over en længere perioder (i råhuse ca. 3 dage og på stilladser og lignende ca. 6 dage).
 • vejret er så dårligt, at de ansatte risikerer at blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger.
 • inddækning er mulig og rimelig.

Erhvervs- og Byggestyrelsens regler om vinterarbejde gælder i perioden 1. november til 31. marts. Disse regler opdeler foranstaltningerne i årstidsbestemte foranstaltninger (regn m.m.) – som entreprenøren skal betale, og vejrligsbestemte foranstaltninger (sne, frost mm), som bygherren skal betale. I vejledning til disse regler findes en række beskrivelser, der også har betydning for arbejdsmiljøet i vinterperioden.

Overenskomsterne har retningslinjer for betaling for udførelse af vinterforanstaltninger og retningslinjer for levering, opsætning og flytning af læskærme.

Bygningsreglementet stiller krav om, at byggeri kan udføres tørt. Dette kan betyde, at der skal anvendes overdækning.

Sørg for, at kloakering og dræningsarbejder bliver udført i god tid før vinteren. Veje og oplagspladser skal afvandes effektivt.

Forsyningsledninger (el, vand) føres frem i god tid. Midlertidige vand- og kloakledninger isoleres.

Anskaf i god tid skovle, sneplove, fejemaskiner og andet snerydningsmateriel. Husk også grus, ureasalt og vintermåtter. Kan evt. anbringes i et depot. Gennemgå vinterforanstaltningerne på et møde i god tid, før vinteren sætter ind.

Som eksempler på mulige foranstaltninger:

 • Lukning af facadeåbninger med plastikbetrukne rammer eller
  lignende.
 • Hel eller delvis inddækning med plastpresenning eller lignende.
 • Inddækning i form af effektivt indrettet klimaskærm eller vindskærm.
 • Overdækning eller totaloverdækning.
 • Skal der monteres plastpresenning på stilladset, skal det have et tilstrækkeligt antal befæstninger.
 • Inddækkes stilladset med net kræves der ikke samme antal befæstninger som inddækning med presenning. Et net, som begrænser vindpåvirkningen med op til 50 pct., vil sikre udsynet og kan dermed i nogle tilfælde være en tilstrækkelig og acceptabel løsning.