En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Stationære arbejdssteder

Arbejde ved stationær rundsav, bukkebord, gevindskærermaskine og andet arbejde, som man udfører på samme sted i længere tid, skal foregå i bygning, skur eller telt og som minimum under læskærm med halvtag eller lignende.

Stationære arbejdssteder kap 4

Vær særlig opmærksom på:

  • Godt arbejdslys.
  • Opvarmning og ventilation, hvis det er nødvendigt.
  • Arbejdsborde skal være i den rigtige højde.
  • Der skal være plads til tekniske hjælpemidler til at flytte tunge genstande.
  • Ved arbejdsprocesser, hvor der udvikles sundhedsskadeligt støv, røg eller dampe, etableres procesventilation normalt med afkast til det fri.
  • Ved støjende arbejdsprocesser skal der sørges for, at andre på byggepladsen ikke udsættes for unødig støj. Støjen skal dæmpes i forhold til, hvad der er teknisk muligt.