En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Skurvognsfaciliteter

Når arbejdsopgaven starter på byggepladsen, skal der altid anvises velfærdsfaciliteter. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de nødvendige faciliteter er til stede.

Skurvognsfaciliteter kap 4

Normalt vil det være i form af en skurvogn, som indeholder:

 • Toilet.
 • Håndvask med rindende varmt vand.
 • Badefaciliteter med omklædningsmulighed.
 • Adskilt omklædning og spiserum.
 • 2 skabe til hver ansat.

Kravene til en skurvogn kan også opfyldes ved, at de ansatte benytter velfærdsfaciliteter i en eksisterende bygning – d.v.s. toiletter, kantine, bad, omklædningsrum m.m. Brugsværdien skal dog som minimum have samme standard som ved en almindelig skurvogn.

Mobil letvogn

Skurvognen kan være en mobil letvogn, hvis de ansatte højst arbejder to uger på pladsen, og arbejdsgiveren højst har fire beskæftiget på pladsen.

Anlægsarbejde

Ved vej- og andet anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under arbejdet, vil der i særlige tilfælde kunne lempes på bestemmelserne.

Tilslutning til kloak

Hvis arbejdet på pladsen varer mere end 2 måneder, skal toiletter altid tilsluttes kloakken.

Hvis varigheden af arbejdet er mindre end 2 måneder, skal toilet tilsluttes kloak, hvis man kan gøre det uden rendegravning eller lignende. Afløbsfrit toilet skal have samme hygiejniske standard som toiletter med vandskylning og afløb.

Antal og afstand

Velfærdsfaciliteterne skal ligge hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder.

 • 1 håndvask for hver 5 personer,
 • 1 brusebad for hver 10 personer,
 • 1 toilet for hver 15 personer.

Der må højst være en afstand af 200 m eller en transporttid på fem minutter til toilet.

Kortvarigt arbejde

Der gælder særlige regler for velfærdsforanstaltninger, hvis arbejdsopgaver:

 • varer højst 3 dage,
 • ikke i omfang overstiger 6 mand-dage,
 • eller de ansatte begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen.

Ved kortvarigt arbejde skal arbejdsgiveren sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til:

 • toilet,
 • passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet,
 • håndvask med rindende varmt vand,
 • omklædning og mulighed for at opbevare tøj og personlige ejendele
 • mulighed for at tørre arbejdstøjet, hvis det bliver vådt under arbejdet.

Her ud over skal der være brusebad og omklædning, hvor gangtøj og arbejdstøj er adskilt, hvis arbejdet:

 • støver eller sviner meget,
 • medfører risiko smittefare fra materialer,
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som er skadelige for huden eller som det er vigtigt at hindre spredning af,
 • udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er fysisk meget anstrengende.

Særlige krav – kloakarbejde, asbest, asfalt, bly, epoxy og polyurethan

Udføres der arbejde, hvor de beskæftige kan komme i berøring med stoffer og materialer, bakterier og lignende, som kan være sundhedsskadelige, er der særlige regler for indretning, og brug af bl.a. bade- og omklædningsfaciliteter. Se fx afsnit om asbest, epoxy og spildevand.

Indretning af skure

Skurets indvendige vægge og gulve skal være lette at gøre rene. Højden i rummet skal være mindst 2,1 m. I meget store enheder (pavilloner) skal højden dog mindst være 2,3 m.

Rummene skal være godt ventilerede, belyste og isolerede, og temperaturen skal være på mindst 18°C, når de bliver brugt.
Værktøj, materialer og lignende må ikke opbevares i rummene.

Spiserum

Spiserummet skal være mindst én m2 pr. person + i tillæg én m2 til det samlede areal. Der skal være et køleskab og mulighed for at opvarme mad og vand til kaffe og lignende. Rummet skal have to aftræksventiler.

Vinduerne skal udgøre mindst 10% af gulvarealet. De skal have sol-afskærmning, og mindst ét vindue skal kunne åbnes.

Omklædning

Omklædningsrummet skal være på mindst én m2 pr. person uden, at vaske- og brusefaciliteter tæller med. Rummet skal være forsynet med aftræksventil.

De ansatte skal kunne opbevare deres gangtøj og arbejdstøj adskilt.

Det kan være i 2 skabe eller ét opdelt skab. Et enkeltskab skal måle 25 cm x 25 cm x 170 cm. Et opdelt skab skal være dobbelt så bredt, altså 50 cm.

Der skal være lås på skabene, og de skal have en hylde og aftræk til det fri. I forbindelse med skabene skal der være en bænk.

Arbejdstøjet skal kunne tørres i skabene eller på en fælles bøjlestang.

Bad

Man skal kunne gå direkte fra omklædningsrummet til brusebadet. Brusebade skal have både varmt og koldt vand.

Gulvarealet i hvert brusebad skal være mindst én m2, dog kun 0,64 m2 for brusekabiner.
Det resterende areal op til én m2 tillægges omklædningsrummet.

Der skal være udluftningsmulighed, så vidt muligt mekanisk.

Toiletter og håndvaske

Byggepladsens toiletter skal normalt være tilsluttet kloakken og have vandskyl.

Hvis det ikke er muligt at tilslutte toilettet til kloakken, skal toiletkummen og beholderen altid være adskilt, og toilettet skal i det hele taget have samme hygiejniske standard som ét med vandskyl.

Toiletrummet skal være på mindst én kvadratmeter.

Er der adgang til toilet udefra, skal rummet være forsynet med håndvask. Gulvarealet her skal mindst udgøre 1,2 m².

Overnatning store projekter

Ved større bygge-, anlægs- og infrastrukturprojekter hvor der kan forventes behov for at tiltrække arbejdskraft uden for lokalområdet, kan der blive tale om, enten som del af udbudsmaterialet eller tilbudt af arbejdsgiveren at indrette overnatningsmuligheder – camps.

Dette område er ikke en del af arbejdsmiljøloven, og der er således ikke klare regler for indretning og drift af indkvarteringsfaciliteter. Det følgende er derfor anbefalinger fra BAR Bygge & Anlæg.

Det er langt fra altid muligt at placere indkvarteringsfaciliteter i umiddelbar tilknytning til bygge- og anlægsprojektet. Ved lokalisering af indkvarteringsfaciliteter bør der altid sættes fokus på at have optimale forhold omkring transport, hvor det især har stor betydning, at der er nem adgang til offentlige transportmidler og indkøbsmulig-heder for daglige fornødenheder med åbningstider, der passer til arbejdspladsens arbejdstider. Nærhed til fritids- og sportsfaciliteter er også væsentligt.

I campens drift er det vigtigt at tilgodese følgende forhold:

 • Fast vicevært/campchef, der også kan understøtte campbeboernes sociale liv.
 • Høj rengøringsstandard.
 • Gode vaskefaciliteter/tilbud.
 • Enkle og “hjemlige” fritidstilbud.
 • Ryge- og alkoholpolitik.
 • Kosttilbud: Morgenmad og aftensmad; fleksibel ordning, så man kan få noget at spise på “skæve tidspunkter”.

Indretningen bør understøtte følgende forhold:

 • God søvnhygiejne, først og fremmest ved at forebygge støj.
 • Hygiejnisk opbevaring og tilberedning af mad, hvor en vis privathed omkring madlavning og spisning er tilgodeset.
 • Tilstrækkelig og sund kost morgen og aften i campen.
 • Kommunikation med baglandet, fx telefon og internetopkobling.
 • Socialt fællesskab.

Campingvogne og containere er ikke optimale som indkvarteringsfacilitet i forbindelse med byggeri.