En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Belysning

Orienteringsbelysningen skal være beskrevet i sikkerheds- og sundhedsplanen. Både i denne og i udbudsmaterialet skal der stå, hvilken del af belysningen den enkelte entreprenør har ansvaret for.

Generelt

Placer kontakter så tæt ved indgangen som muligt. Hvis orienteringsbelysning er nødvendig men ikke ført ind i arbejdsområder eller rum, skal det være muligt at tænde arbejdsbelysning ved indgangen til området eller rummet.

De steder, hvor lyset altid skal brænde, skal I placere kontakterne, så man ikke ved en fejltagelse kommer til at slukke lyset for alle. Brug eventuelt en nøgleafbryder.

Fordel belysningen på så mange el-grupper som muligt, så en enkelt sikring ikke kan mørklægge store områder. Overvej, om der skal være nødbelysning visse steder.

Områder og rum, der ikke er tilstrækkeligt belyst, skal være afspærret eller afmærket.

Lokaler uden lys skal være afspærret, hvis der er risiko for, at I kan falde eller komme til skade på anden måde. Andre rum eller områder, der ikke har tilstrækkelig belysning, kan man vælge enten at spærre af eller afmærke.

Anbring et depot med sikringer og lamper på et let tilgængeligt sted.

Blændfri belysning

Belysningen må ikke blænde, give reflekser eller medføre generende varme. Anbring altid lys fra mindst 2 sider. Det hjælper mod dybe skygger.

Brandfare og fare for el-ulykke

Hold armaturer rene og i god stand. Husk at sætte beskyttelsesgitre på plads igen, når I har skiftet lyspærer og lamper.

Armaturer, der skal bruges under åben himmel, skal være konstrueret til det. Et defekt armatur kan være årsag til brand eller en el-ulykke.

Tænk over placeringen af lamper. Hvis de har en høj overfladetemperatur, kan de starte en brand. Placer dem derfor aldrig på gulve, hvor der er stor risiko for, at de kan komme i kontakt med let antændelige materialer.

Lamper, der ikke er dobbeltbeskyttede, skal have jordforbindelse ved tilslutning. Husk omformerstik eller udskiftning af fx tyske og svenske stik.

Orienteringsbelysning

Orienteringsbelysningen er den belysning, som er nødvendig for, at mennesker og køretøjer kan færdes sikkert på byggepladsen. Den skal være på minimum 25 lux.

Arbejdsbelysning

Arbejdsbelysning er den belysning, som er nødvendig for, at de ansatte kan udføre deres arbejde sikkert. Lyset skal afpasses efter de arbejdsopgaver, der skal udføres.

Måling og vurdering af belysning

Man kan måle belysningens styrke med et luxmeter. Enheden lux er et mål for hvor meget lys, der rammer en given flade.

Belysning kap 4
Vær opmærksom på, at en lyskilde giver mindre lys, jo ældre den bliver. Det er derfor klogt at vælge højere luxværdier end dem, der er angivet her.