En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejde på tage

  • Uanset højden og taghældningen skal man sikres, hvis der er særlige fare for, at man kan falde ned, eller hvis det er særligt farligt at falde ned fra taget.
  • Man skal sikre materialer og værktøj mod at glide ned eller blive kastet ned af vinden.
  • Arbejde ved eller på udhæng og lignende kan sikres med stillads.
  • Man skal ved valg af sikkerhedsforanstaltninger lægge vægt på arbejdets art, vejrforholdene, tagfladens art, hvad man kan falde ned i/på samt en kombination af ovennævnte faktorer m.v.
  • Huller i tagfladen skal altid sikres med rækværk, eller bæredygtig overdækning.

Flade tage under 15 grader

Man skal sætte rækværk op langs tagets kant, hvis der arbejdes, eller man færdes på tage med en hældning på under 15°, og hvis tagkanten samtidig er mere end 3,5 m over terræn.

 

Arbejde på tage 1 kap 4

Hvis der arbejdes på skridsikkert underlag og under gode vind- og vejrforhold, kan man i særlige tilfælde undlade at etablere rækværk op til 5 m over terræn.

Man kan erstatte rækværket med en tydelig og holdbar markering 2 m fra tagets kant, hvis arbejdet ikke kræver, at man kommer tættere på kanten end de 2 m. I det tilfælde må man ikke færdes eller placere materialer uden for denne markering.

Markeringen skal mindst bestå at af kegler med afmærkningslister, kæder eller lignende i mellem. Minestrimmel må ikke anvendes.

Hvis en murkrone skal fungere som rækværk, skal den være mindst 1 m høj.

Skrå tage over 15 grader

Ved arbejde på skrå tage skal der sikres mod nedstyrtning, hvis tag-foden er mere end 2 m over underlaget, og der arbejdes eller man færdes i mere end 5 meters højde.

 

Arbejde på tage 2 kap 4

Bliver stilladset brugt som sikkerhed ved tagarbejde på hældningstage, skal det være forsynet med en afskærmning, der med sikkerhed kan standse en person i fald fra taget. Afskærmningen skal være mindst 1 m høj og dække en parallel linje 1 m over tagfladen. Brug fx stålnet, krydsfinérplader eller lignende.
Stilladsets arbejdsdæk må højst være 0,5 m under tagfoden.

Yderligere krav
Vær opmærksom på, at kælderhalse, lyskasser, spidse genstande og lignende, som udgør en fare i forbindelse med nedstyrtning, i alle tilfælde vil kræve sikkerhedsforanstaltninger – uanset faldhøjden.

Tage med hældning på 15° eller mere:
Brug tagstiger, hvis det er glat, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne.

Tage med en hældning på 34° eller mere:
Opstil skærme, så ingen ansatte på noget tidspunkt arbejder mere end 5 m i lodret afstand fra nærmeste skærm.

Brug altid tagstiger, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne.

Tage med en hældning på mere end 60°:
Opstil skærme, så ingen ansatte på noget tidspunkt arbejder mere end 2 m i lodret afstand fra nærmeste skærm.

 

Arbejde på tage 3 kap 4

Brug altid tagstiger, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne.

Krav til rækværker ved tagarbejde

Arbejde på tage 4 kap 4

 

Rækværker, der konstrueres på byggepladsen

Rækværker, der laves på byggepladsen, skal konstrueres efter EN/DS-standard 13374 om midlertidige rækværk eller mindst på et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Træ, der bruges til rækværk, skal være af god handelskvalitet og uden større, gennemgående knaster eller andet, der kan nedsætte træets styrke. Det vil i henhold til standarden sige, at man mindst skal bruge klasse C16-træ.

Rækværker skal kunne holde til, at en person læner sig op ad det eller falder ind i det, og skal kunne give støtte ved gang langs rækværket. Sceptrene skal kunne modstå en punktbelastning på 1,25 kN (svarende til ca. 125 kg) på det sted, hvor håndlisten er fastgjort, uden, at de forskydes mere end 25 mm fra den oprindelige placering.

Arbejde ved gavle

Hvis der arbejdes nærmere end 2 m fra gavlen, skal man altid opstille rækværk.

Arbejde på tage 5 kap 4
Rækværket etableres med et sikkerhedsniveau, der svarer til et klasse A- rækværk med en højde på mindst 1 meter.

Man kan undtagelsesvis bruge egnet faldsikringsudstyr til at hindre fald ved kortvarigt arbejde – maksimalt 4 timers arbejde varighed.

Arbejde på eksisterende tage

Undersøg nøje tagets opbygning og bæreevne, før I går i gang med reparation eller ombygning.

Nogle tage har tagbeklædning eller lægteunderlag, der ikke kan holde til, at man går på dem. Det gælder fx klare bølgeplader, glasplader, PVC-plader og de fleste eternitplader, hvis afstanden mellem lægterne er større end cc 0,46 m.
Hvis lægterne ikke er bæredygtige, skal de udskiftes med styrkesorterede lægter mærket T1 og producentens navn.
Gangbroer med rækværk mod det åbne tag kan sikre medarbejderne mod gennemstyrtning. Hæng sikkerhedsnet mellem gangbroerne.

Brug aldrig sikkerhedsnet som eneste sikring. Det forhindrer ikke, at man styrter igennem taget.

Tækkebroer

Brug forsvarlige tækkebroer for at øge sikkerheden og undgå, at tækkemændene slider deres benmuskler mere end nødvendigt.

Tækkebroer og platforme bør som hovedregel være vandrette, så det er let at færdes på taget.