Affald

Affald og tom emballage skal anbringes på særligt indrettede pladser eller i containere, som jævnligt tømmes.

Affald kap 4

Man skal bortskaffe materialer og affald i henhold til affaldsregulativet for den pågældende kommune.

Materialer og affald må ikke placeres, så man ikke kan fjerne vand, sne og pløre.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler og foranstaltninger i forbindelse med affaldshåndtering af asbest, epoxy- og isocyanatprodukter samt PCB. Herunder spild, tom emballage, brugt arbejdstøj m.m.