Renovering

Før renovering af en bygning skal man lave en tilstandsvurdering af ejendommen. Den skal kortlægge de arbejdsmiljømæssige risici og beskrive en realistisk tidsplan allerede i udbudsfasen.

Tilstandsvurderingen bør omfatte følgende:

 • Bygningskonstruktionens stabilitet ved ændringer.
 • Bygningens bæreevne, hvor der arbejdes.
 • Lokalisering af el-, gas og vandinstallationer.
 • Risiko for kontakt med sundhedsskadelige stoffer og materialer, som fx:
  • asbest, mineraluld og PCB,
  • råd og svamp,
  • efterladenskaber fra dyr og mennesker.

Renoveringsopgaver foregår typisk i eksisterende bygninger, hvor arbejdet kan være tungt, besværligt og fysisk krævende. Derfor er det vigtigt at få etableret gode adgangs- og transportveje. Det gør det lettere at få byggemateriale frem og gør det muligt at bruge tekniske hjælpemidler til at transportere dem.

Begræns støvet ved at:

 • Bruge støvsuger tilsluttet anlæg med centralsug.
 • Have afsug på borende eller skærende værktøj.
 • Overrisle arealer med vand, så støvet bindes.
 • Undgå hugning i beton. Det giver mindre støvbelastning, hvis I sprænger, klipper eller skærer betonen.
 • Rengøre arbejdsområdet løbende.

Det er altid en god ide at inddrage brugere og beboere i planlægningen af en renoveringsopgave. Ifølge lejeloven skal de som minimum varsles om arbejdet.