Fjernelse af beton

Ved fjernelse af beton kan der dannes meget kvartsstøv, især når der anvendes mejselhammer og lignende. Et bedre alternativ er at klippe, skære eller sprænge betonen væk.

Sprængning må kun ske, når en uddannet minør leder arbejdet. Unge under 18 år må under ingen omstændigheder deltage i arbejde, hvor der er fare for eksplosion, herunder planlagt sprængning.