Mineraluld og andre isoleringsmaterialer

Isolering med mineraluld

Mineraluld (sten eller glasuld) bruger man i stor udstrækning til isolering. Når man arbejder med mineraluldsprodukter, bliver der frigjort mineralfibre af forskellig størrelse. De større fibre kan fremkalde kløe og udslæt, fordi de skærer små ridser i huden. Fibrene kan også irritere øjnene. De mindre fibre kan give stoppet næse og svie i næse og hals. Arbejde med mineraluld kan give bronkitis.

Forskellige former for mineraluldsisolering har ved støvende arbejde sundhedsskadelige påvirkninger som skal tages med i overvejelserne ved produktvalg og arbejdsmetode. Det mindst støvende produkt skal vælges, i så vid udstrækning det kan lade sig gøre.

Vælg om muligt standardiserede, forseglede og specielt bestilte tildannede produkter, der vil mindske tilskæringen.

Vælg at isolere udefra og oppefra og inden konstruktioner lukkes, som f.eks. tagrum. Undgå at isolere over hovedhøjde. Forbered konstruktionen, så I kan bruge standard-isoleringsmaterialer.

Leverandør og arbejdsgiver skal udarbejde en brugsanvisning med oplysning om sundhedsmæssige risici og om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal træffe i forhold til det valgte produkt.

Arbejde med gammel mineraluld

Mineraluld fra før 2000 mistænkes for at være kræftfremkaldende, og man skal derfor beskytte sig mod fibre og støv, hvis man skal fjerne eller flytte ulden.

Brug egnet åndedrætsværn (mindst halvmaske med P2-filter). Brug handsker, sikkerhedsbriller og støvafvisende arbejdstøj. Tøjet må ikke skille på midten, og det skal slutte tæt om håndled, ankler og hals samt være uden lommer og opslag. Eventuel hovedbeklædning skal være med skygge.

Lofter med tabeklædning af asbestholdige eternitplader

Ved al slags arbejde på lofter, hvor tagbeklædningen består af asbestholdige eternitplader, skal der undersøges om der er asbestfibre i rummet og især i det udlagte isoleringsmateriale. Er der det, er arbejdet omfattet af asbestbekendtgørelsen, som indeholder særlige krav til uddannelse, værnemidler og velfærdsforanstaltninger.

Arbejdet er dog kun omfattet af asbestreglerne, hvis arbejdet indebærer håndtering af asbest (fx hvis man fjerner forurenet isolering, men ikke hvis man blot skal gå igennem rummet for at arbejde på fx en skorsten eller en teknisk installation).

Isolering med nye isoleringsmaterialer

Ny isolering kan også være papiruld, hør, perlite, træfibre m.m.
Planlæg arbejdsprocessen på en måde, så der bliver afgivet mindst muligt støv. Se ovenfor om ”isolering med mineraluldsisolering”.

Særligt støvende arbejde

Særligt støvende arbejde kan være:

  • nedrivning af gammelt isoleringsmateriale,
  • isolering over hovedhøjde – afhængigt af isoleringsmaterialet,
  • efterisolering på vanskeligt tilgængelige steder, bl.a. skunkrum, teknikgange, kældre og andre snævre rum med dårlig ventilation – afhængigt af isoleringsmaterialet,
  • indblæsning eller udlægning af granulatprodukter.

Ved særligt støvende arbejde er der skærpede krav til foranstaltningerne. Arbejdet skal planlægges, så det ikke unødigt påvirker andre, der arbejder i nærheden.

Man skal så vidt muligt fjerne forurening på det sted, hvor den opstår. Det skal normalt ske ved mekanisk ventilation.

Medarbejderne skal have adgang til omklædning med adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj. Det skal også være muligt at tage et varmt brusebad.

Rengøring

Rengøring skal ske på en måde, så der bliver afgivet mindst muligt støv. Fx ved støvsugning eller vask. Man må ikke feje tørt gulv eller gøre rent med trykluft.
Hvor det er muligt, bør man holde gulve fugtige under arbejdet for at begrænse støvudviklingen.