Maling

Maling indeholder bl.a. bindemidler, pigmenter og kan indeholde forskellige typer af opløsningsmidler. Undgå at indånde dampe fra maling og undgå at få den på huden, hvis malingen indeholder organiske opløsningsmidler. Når man sprøjtemaler, er der risiko for at indånde både aerosol (sprøjtetåge) og dampe fra opløsningsmidler. Aerosol kan indeholde sundhedsskadelige metalholdige pigmenter (forbindelser af bly, chrom eller nikkel) og er derfor farlig at indånde.

Maling kan desuden indeholde irriterende og allergifremkaldende stoffer.

Fortynding af maling

Hvis du fortynder en maling, kan sikkerhedsreglerne ændre sig. Derfor skal kodenummer for brugsklar (efter fortynding) blanding altid være oplyst. Fx vil fortynding af maling (kodet 2-2) med en fortynder (kodet 3-1) normalt ændre koden til 3-2 og dermed kræve skrappere sikkerhedsregler.

Forbud

Til visse typer malearbejde er der fastsat maksimalt tilladte kodenumre. Det gælder fx malerarbejde, der foregår indendørs.