En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Laser

Laserstråling kan give øjen- og hudskader, og det gælder både den direkte og den reflekterede stråling. Lasere er inddelt i klasser efter deres farlighed – med tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Det gælder klasse 1 og klasse 2, hvor den almindelige blinkeeffekt hos de beskæftigede normalt vil sikre mod skader – og klasse 3 og derover, hvor der skal foretages særlige foranstaltninger.

Klassifikation af lasere og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger skal være i overensstemmelse med europæisk standard EN 60 825-1.
Laseren skal ved levering have dansk brugsanvisning og være for-synet med et advarselsskilt.

Laseren må kun bruges af personer, der har den fornødne indsigt, og som er instrueret i at bruge den. For at undgå farlig stråling skal alle, der opholder sig i det område, hvor laseren bruges, kende til sikkerhedsforanstaltningerne.
Når der bliver arbejdet med laser, skal der placeres et advarselsskilt på et passende og synligt sted.

Laser kap 2

Øvrige sikkerhedsregler:

  • Se aldrig ind i laserstrålen.
  • Brug altid strålestop.
  • Undgå farlige reflekser fra blanke flader og arbejdsredskaber.
  • Undgå brugen af måleinstrumenter med kikkertsigte.
  • Anbring instrumenter, så laserstrålen ikke kan opfanges.
  • Når laseren ikke anvendes, skal den slukkes.
  • Anvend ikke en laser i en højere klasse end nødvendigt.