En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Kvartsstøv

En lang række byggematerialer er fremstillet af sand, ler, granit, flint, kvartsmel (silica) m.v. og indeholder kvarts (krystallinsk siliciumdioxid). Det samme gælder for nogle typer af maling, spartelmasse, lim og lignende.

Kvartsstøv kap 2

Kvartsstøv bliver dannet, når man fx bearbejder flint, sandsten, granit og beton eller arbejder med sandblæser. En del af støvet består af små partikler, som ved indånding bliver ført helt ned i de mindste dele af lungerne. Dette såkaldt respirable støv irriterer slimhinderne og bliver ophobet i lungerne på den person, som indånder det.

Det giver risiko for udvikling af silikose (stenlunge) og lungekræft. Sygdommene viser sig ved hoste og tiltagende åndenød. Sygdommene kan påvises ved nedsat lungefunktion og røntgenundersøgelse af lungerne.

Sikkerhedsforanstaltninger

Man kan begrænse udviklingen af kvartsstøv på følgende måder:

  • Brug de mindst støvende arbejdsprocesser, fx sprængning i stedet for nedhugning, klipning i stedet for skæring og hugning, og brug langsomtgående værktøj.
  • Brug værktøj, der er tilsluttet en støvsuger eller et centralt støvsugeanlæg, når I arbejder med slående, borende og skærende værktøjer.
  • Sørg for at vande, når I ikke kan suge støvet bort.
  • Afsæt tid til jævnlig rengøring.
  • Gør rent ved at støvsuge eller vådfeje – ikke ved at tørfeje. Støv-sugere skal være forsynet med egnede filtre, d.v.s. filtre, der kan tilbageholde støv, som kan indåndes. Det kan fx være type H støvsuger efter EN 60335-2-69 standard. For en klasse H støvsuger gælder at der skal anvendes et godkendt HEPA filter.
  • Brug om nødvendigt personlige værnemidler. Åndedrætsværn skal mindst være halvmaske med P2-filter.