Klorerede paraffiner

Klorerede paraffiner er i perioden 1950 – 2002 anvendt som:

  • Blødgører i fuger omkring vinduer og døre
  • Skæreolier
  • Rustbeskyttende maling og grundmaling

Langt størsteparten i byggeriet er dog anvendt som blødgører i fuger udvendigt på bygninger.

Ved håndtering af klorerede paraffiner, skal man anvende samme foranstaltninger, som ved arbejdet med PCB.