En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Klorerede paraffiner

Klorerede paraffiner er i perioden 1950 – 2002 anvendt som:

  • Blødgører i fuger omkring vinduer og døre
  • Skæreolier
  • Rustbeskyttende maling og grundmaling

Langt størsteparten i byggeriet er dog anvendt som blødgører i fuger udvendigt på bygninger.

Ved håndtering af klorerede paraffiner, skal man anvende samme foranstaltninger, som ved arbejdet med PCB.