En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Klassificering og mærkning

Farlige stoffer skal klassificeres efter Miljø- og Energiministeriets regler.

Sundhedsfarlige, eksplosionsfarlige, brandfarlige eller miljøfarlige stoffer og produkter er inddelt i fareklasser og er mærket som vist på efterfølgende figur.

Overgangsperiode

De nuværende orange faresymboler er ved at blive erstattet af et nyt mærkningssystem. I en overgangsperiode frem til juni 2017 kan man for på arbejdspladser både se blandinger/produkter mærket med den nye og med den gamle mærkning.
Efter 2017 må der kun anvendes produkter med de nye faresymboler. For rene kemiske produkter skal alle stoffer mærkes med de nye piktogrammer.