En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Løft og bæring

Løft betyder at håndtere en genstand, så den helt eller delvist slipper underlaget. At bære betyder at gå mere end to meter med en genstand, som man løfter. Manuelt løft betyder, at en eller flere
personer løfter/bærer en genstand.

Løft kan være belastende, selv om genstanden ikke vejer ret meget. Selv lette byrder indebærer en risiko for skader. Vær særlig opmærksom ved løft:

  • Under knæhøjde.
  • Over skulderhøjde.
  • Fra siden.
  • Med én hånd.
  • Under snævre pladsforhold.
  • På ujævnt og glat underlag.
  • På stiger og trapper.

Forsøg derfor altid at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved håndtering af byrder i stedet for at løfte og bære dem.

Kan dette ikke lade sig gøre, så skal byrden løftes og bæres så tæt på kroppen som muligt. Sørg for at få et godt greb om byrden med begge hænder. Vælg også en god arbejdsstilling at løfte i og sørg for at have et godt udsyn og et sikkert underlag.

Løft og bæring kap 2