En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Ergonomi

Ved at planlægge arbejdet rigtigt kan man minimere risikoen for
rygskader og andre skader på muskler og knogler bl.a. ved undgå tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Planlægning handler især om tre forhold:

  • Arbejdsstedet skal indrettes, så det passer til den enkelte medarbejder.
  • Maskiner og arbejdsredskaber skal passe til både arbejdet og den person, der skal udføre arbejdet.
  • Anvend ergonomisk udformede redskaber, værktøj og tekniske hjælpemidler. Det øger sikkerheden og mindsker skaderne. Se mere på www.bygergo.dk.

Rygskader og andre skader på muskler, led og knogler kaldes under ét for skader på bevægeapparatet.

Risiko for rygskader og andre skader på bevægeapparatet

Tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og ensidigt belastende arbejde er de hyppigste årsager til rygskader og andre skader på bevæge-apparatet. Det viser statistikken over anmeldelser til Arbejdstilsynet.

Tunge løft
Tunge løft kan medføre nedslidning og besvær i muskler, sener og led – særligt i ryggen. Skub eller træk kan give de samme gener. Især pludselige eller store belastninger kan også give akutte skader.

Dårlige arbejdsstillinger
Dårlige arbejdsstillinger og forkerte bevægelser kan føre til myoser, slidgigt og andre problemer i muskler, sener og led.
Myoser og infiltrationer i nakke og skuldre opstår ofte ved arbejde, hvor armene er over skulderhøjde, ved statisk arbejde eller hvor nakken er bøjet fremad i lang tid.

Gulvlæggere, brolæggere og andre, som arbejder meget på knæ, har større risiko for at få slidgigt end andre. At stå eller sidde stille i den samme arbejdsstilling belaster kredsløbet, og man risikerer, at der ophobes væske i benene.

Ensidigt gentaget arbejde
Ensartede bevægelser, som bliver gentaget ofte i løbet af dagen, øger risikoen for skader.

Seneskedebetændelse og lidelser i skulder, albue og håndled er
typiske følger af arbejde med gentagne og hurtige bevægelser,
eller hvor der er anvendt stor kraft.
Konsekvensen kan også blive en kronisk lidelse – fx i form af forhøjet blodtryk.

Tungt arbejde
Tungt arbejde kan give akutte skader og slidgigt i kroppens led.
Hofter og knæ er særligt udsatte, hvis man i flere år har haft tungt arbejde.

Overbelastning af muskler, led og knogler viser sig først ved, at man bliver træt og øm i kroppen og får smerter, som aftager, når man holder pause.

Hvis pausen ikke er lang nok, bliver generne mere konstante, og det bliver vanskeligere at klare arbejdet. Det kræver behandling hos læge eller fysioterapeut.

På sigt er der risiko for kroniske skader og nedslidning. Ofte er det først ret sent, at man kan se egentlige forandringer på røntgenbilleder eller scanninger.
Ydre faktorer som kulde, træk og vibrationer virker ofte forstærkende på de nævnte påvirkninger.